Údržba mestskej zelene počas obdobia vegetačného kľudu

Na prelome rokov, v čase vegetačného kľudu, nás môžete často nájsť v meste pomocou sluchu. Charakteristický zvuk motorovej píly je totiž len veľmi ťažko zameniteľný za nejaký iný. Dôvod je prozaický. Na základe žiadostí od Vás občanov, správcov domov, či inžinierskych sietí, alebo oddelenia výstavby, územného plánovania a životného prostredia MsÚ Dubnica nad Váhom, prevádzame v meste výrub stromov.

Nejde o svojvoľnú, či náhodnú selekciu. V prvom rade ide o stromy, ktoré začínajú byť hrozbou pre svoje okolie. Medzi ďalšie faktory, ktoré musí spĺňať prípadný adept na výrub, je najmä poškodzovanie nehnuteľností, alebo inžinierskych sietí. Najčastejšie je to spôsobené prerastaním koreňového systému, fyzickým kontaktom, alebo prílišným zatienením okien, či samotných budov.

Každý jeden výrub a jeho nutnosť je konzultovaná a schvaľovaná kompetentnými orgánmi. Sú dané striktné podmienky aj z hľadiska ochrany prírody a odstránené kusy sú nahrádzané neskoršou, často vhodnejšou a lepšie umiestnenou výsadbou.

« z 2 »

Neporiadok v meste

Problém čistoty nášho mesta je veľmi často pretriasaný problém na sociálnych sieťach. Vždy sprevádzaný nejakou tou akčnou fotografiou, bohato ilustrujúcou popisovanú situáciu. Samozrejmosťou sú niekedy aj značne zjednodušené komentáre, či poznámky k skutočnému stavu, typu „za to môžu TSM“.

Omyl.

Za to nemôžu TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., ani žiadna iná organizácia, mesto samotné, či jeho samospráva. Môžeme si  za to sami.

2015_04_18_DSC1143

Pokračovať v čítaní: Neporiadok v meste

Obnova Božej muky na novom cintoríne

Jednou z častí mesta, ktorej údržbu verejnej zelene zabezpečuje podľa zmluvy s mestom Dubnica nad Váhom naša spoločnosť, je aj nový cintorín.

Dnes zamestnanci TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. ale nevykonávali v tejto lokalite obligátne kosenie trávy. Zamestnala ich nie menej dôležitá prevencia. Božia muka, ktorá je dominantou ústredného bodu nového cintorína už potrebovala pred nadchádzajúcou  zimou dôkladnú údržbu. Prvým krokom, vykonávaným práve dnes, bolo odstránenie pôvodného, viacročného ochranného náteru, ktorý už prestával plniť svoju funkciu.

V najbližších dňoch sa masívne dubové drevo kríža dočká novej vrstvy špeciálnej farby tak, aby bola zabezpečená nielen jeho ochrana, ale aj estetika na tomto pietnom mieste.

Doplnené:
Finálnym náterom špeciálnej farby boli ukončené  práce na zakonzervovaní dreva kríža nového cintorína. O prevedenej práci sa môžte presvedčiť osobne, jeho návštevou, ale aj z pár fotografií pripojených na záver: