Čierna skládka a vyčistenie bývalej práčovne

Za približne dva roky fungovania našej web stránky sme sa už viac krát venovali čiernym skládkam. Vznikajú všade. Či už priamo v meste Dubnica nad Váhom, alebo v jeho tesnom okolí. V drvivej väčšine je na vine hlúposť, arogancia a nevychovanosť niektorých našich spoluobčanov. Mnohé majú na svedomí ale aj cezpoľní návštevníci, dochádzajúci do nášho mesta za prácou, alebo zábavou. Podľa štruktúry skládky poznať, či za jej vznikom stojí veľké upratovanie rodinného domu s garážou, podnikavec ktorý sa vždy po prestavbe jadra u zákazníka snaží zbaviť stavebného odpadu a maximalizovať si zisk na úkor nás všetkých v okolitej prírode, alebo je výsledkom notorickej lenivosti a nevyužitia možnosti zbaviť sa odpadu bezplatne na zbernom dvore. Veľmi častou príčinou vzniku čiernej skládky je aj „pôsobenie“ skupiny neprispôsobivých spoluobčanov, či bezdomovcov v jej tesnom okolí.

A práve objekt bývalej práčovne, po tom ako bola zmarená snaha vedenia mesta v minulých volebných obdobiach (skupinou poslancov mestského zastupiteľstva) o revitalizáciu tohto areálu do podoby nového zberného dvora za peniaze z eurofondov, sa stal miestom takéhoto „pôsobenia“. Stal sa útočiskom množstva bezdomovcov a miestom nerušeného užívania lacného vína a najprimitívnejších omamných látok. Umožnila to poloha takmer mimo všetkého diania v meste, rozľahlosť areálu, ukončenie podnikateľských aktivít, ale aj pozabudnutie správcu mestského majetku na túto lokalitu. Za ten čas celá budova trpela postupnou devastáciou a stala sa z nej jedna obrovská čierna skládka.

« z 2 »

Pokračovať v čítaní: Čierna skládka a vyčistenie bývalej práčovne

Brigáda na vyčistenie lokality popri sídlisku C. I.

Tráviť nedeľné dopoludnie sa dá akokoľvek. Členovia 8. oddielu SB Považan sa už po niekoľký krát v tomto roku rozhodli prispieť k čistote v našom meste a jeho okolí zbieraním odpadu po neporiadnych občanoch. Dnes svoju pozornosť zamerali na pás zelene, ktorý sa tiahne v širokom oblúku od kostola sv. Jakuba, lemuje celé sídlisko C I. pod garážami a základnou školou a popod Autocentrum Suchánek sa tiahne až k objektu bývalej Stavoindustrie.

mapa_SBCelý priestor je husto zarastený vegetáciou a tvorí ho veľmi prudký svah, bohužiaľ okrem bujnej  vegetácie aj plný odpadu. V zásade predstavuje jednu veľkú čiernu skládku. Aj preto sa ho členovia Dubnického oddielu SB rozhodli vyčistiť. Oslovili viac organizácií v meste, buď priamo susediacich s čistenou lokalitou, alebo zaoberajúcich sa ekológiou a enviromentálnou výchovou. Naša spoločnosť – TSM Dubnica nad Váhom s. r. o. im pomoc neodmietla a v plnej miere vyhovela ich požiadavke. Poskytla im materiálnu a technickú pomoc v podobe ochranných rukavíc a plastových vriec. Samozrejmosťou je pre nás aj následný odvoz vyzbieraného odpadu a jeho likvidácia.

Necelá desiatka mladých ľudí, tvorená členmi 8. oddielu SB a veselou partiou dievčat, ktorým nie je ľahostajné v akom prostredí žijú, od 9 do 14 hodiny v naozaj ťažkom teréne vyzbierala a aj vynosila k novému cintorínu, okrem iného cca 30 vriec odpadu. Úsek ktorý sa im podarilo vyčistiť je síce len malou časťou celej lokality, ale predsavzatie prísť aj nabudúce a pokračovať by malo byť výzvou aj pre oslovených, ktorí pomoc vyčistiť túto časť Dubnice nad Váhom odmietli. Malo by byť výzvou a mementom aj pre obyvateľov sídliska C. I. a majiteľov garáží, ktorí k neporiadku prispeli.

« z 3 »