Brigáda na vyčistenie lokality popri sídlisku C. I.

Tráviť nedeľné dopoludnie sa dá akokoľvek. Členovia 8. oddielu SB Považan sa už po niekoľký krát v tomto roku rozhodli prispieť k čistote v našom meste a jeho okolí zbieraním odpadu po neporiadnych občanoch. Dnes svoju pozornosť zamerali na pás zelene, ktorý sa tiahne v širokom oblúku od kostola sv. Jakuba, lemuje celé sídlisko C I. pod garážami a základnou školou a popod Autocentrum Suchánek sa tiahne až k objektu bývalej Stavoindustrie.

mapa_SBCelý priestor je husto zarastený vegetáciou a tvorí ho veľmi prudký svah, bohužiaľ okrem bujnej  vegetácie aj plný odpadu. V zásade predstavuje jednu veľkú čiernu skládku. Aj preto sa ho členovia Dubnického oddielu SB rozhodli vyčistiť. Oslovili viac organizácií v meste, buď priamo susediacich s čistenou lokalitou, alebo zaoberajúcich sa ekológiou a enviromentálnou výchovou. Naša spoločnosť – TSM Dubnica nad Váhom s. r. o. im pomoc neodmietla a v plnej miere vyhovela ich požiadavke. Poskytla im materiálnu a technickú pomoc v podobe ochranných rukavíc a plastových vriec. Samozrejmosťou je pre nás aj následný odvoz vyzbieraného odpadu a jeho likvidácia.

Necelá desiatka mladých ľudí, tvorená členmi 8. oddielu SB a veselou partiou dievčat, ktorým nie je ľahostajné v akom prostredí žijú, od 9 do 14 hodiny v naozaj ťažkom teréne vyzbierala a aj vynosila k novému cintorínu, okrem iného cca 30 vriec odpadu. Úsek ktorý sa im podarilo vyčistiť je síce len malou časťou celej lokality, ale predsavzatie prísť aj nabudúce a pokračovať by malo byť výzvou aj pre oslovených, ktorí pomoc vyčistiť túto časť Dubnice nad Váhom odmietli. Malo by byť výzvou a mementom aj pre obyvateľov sídliska C. I. a majiteľov garáží, ktorí k neporiadku prispeli.

« z 3 »