Čierna skládka a vyčistenie bývalej práčovne

Za približne dva roky fungovania našej web stránky sme sa už viac krát venovali čiernym skládkam. Vznikajú všade. Či už priamo v meste Dubnica nad Váhom, alebo v jeho tesnom okolí. V drvivej väčšine je na vine hlúposť, arogancia a nevychovanosť niektorých našich spoluobčanov. Mnohé majú na svedomí ale aj cezpoľní návštevníci, dochádzajúci do nášho mesta za prácou, alebo zábavou. Podľa štruktúry skládky poznať, či za jej vznikom stojí veľké upratovanie rodinného domu s garážou, podnikavec ktorý sa vždy po prestavbe jadra u zákazníka snaží zbaviť stavebného odpadu a maximalizovať si zisk na úkor nás všetkých v okolitej prírode, alebo je výsledkom notorickej lenivosti a nevyužitia možnosti zbaviť sa odpadu bezplatne na zbernom dvore. Veľmi častou príčinou vzniku čiernej skládky je aj „pôsobenie“ skupiny neprispôsobivých spoluobčanov, či bezdomovcov v jej tesnom okolí.

A práve objekt bývalej práčovne, po tom ako bola zmarená snaha vedenia mesta v minulých volebných obdobiach (skupinou poslancov mestského zastupiteľstva) o revitalizáciu tohto areálu do podoby nového zberného dvora za peniaze z eurofondov, sa stal miestom takéhoto „pôsobenia“. Stal sa útočiskom množstva bezdomovcov a miestom nerušeného užívania lacného vína a najprimitívnejších omamných látok. Umožnila to poloha takmer mimo všetkého diania v meste, rozľahlosť areálu, ukončenie podnikateľských aktivít, ale aj pozabudnutie správcu mestského majetku na túto lokalitu. Za ten čas celá budova trpela postupnou devastáciou a stala sa z nej jedna obrovská čierna skládka.

« z 2 »

V areáli bývalej práčovne (aj keď mimo objektov, v zadnej časti dvora) sa nachádza mestské kompostovisko, ktoré obhospodaruje naša spoločnosť – TSM Dubnica nad Váhom. Aj to bol jeden z impulzov k usporiadaniu pomerov v tomto kúte nášho mesta – prvým krokom bolo osadenie nových brán na vstupe do areálu. V druhom kroku sme sa podujali na kompletné vyčistenie budovy od obrovského množstva odpadu. Akcia ktorá svojim časovým horizontom presiahla dva týždne a jej výsledkom bolo viac ako 30 veľkoobjemových kontajnerov vyvezeného odpadu.

« z 2 »

V práve prebiehajúcom treťom kroku čistíme celý dvor, so všetkými zákutiami. Tu treba ale podotknúť, že za neporiadok v areáli nemôžu len bezdomovci. Nachádza sa tu aj veľa pozostatkov po nezodpovednej podnikateľskej činnosti. Niektoré z nich predstavujú dokonca nebezpečnú enviromentálnu záťaž a budú vyžadovať špeciálny prístup. Už teraz (ešte pred ukončením celého čistenia) odhadujeme počet potrebných kontajnerov pre vývoz neporiadku z dvora na 8 až 10 kusov.

Na záver dôkladného vyčistenia objektu sme vykonali aj veľmi potrebnú deratizáciu. Následne správca mestského majetku – DUMAT m.p.o. zabezpečí opravu oplotenia areálu a osadenie výstražných cedúľ a zákazu vstupu. Na tom, aby areál vyzeral aj v budúcnosti ako dnes, po skončení veľkého upratovania, sa bude podieľať aj mestská polícia.