Ako kompostujeme…

Pred časom sme Vám predstavili, ako zbierame podľa Kalendára zberu triedeného odpadu, bioodpad z Vašich záhrad. Ukázali sme si aj cestu, ktorú podstupuje jeho drevnatá časť k zhodnoteniu. Teraz sa môžeme s odstupom času pozrieť na to, ako zhodnocujeme mäkké časti komunálneho bioodpadu. Pozrime sa, ako vlastne fungujú naše dve kompostoviská.

Jedno veľké, nachádzajúce sa oproti areálu bývalej Stavoindustrie (cez železničnú trať) slúži iba pre naše potreby a potreby veľkoproducentov bioodpadu zo zelene. Sem umiestňujeme veľké množstvá pokosenej trávy a pozbieraného lístia z mestských trávnikov a z prevádzaných zberov.

Druhé kompostovisko, určené pre obyvateľov Dubnice nad Váhom, sa nachádza v areáli bývalej práčovne, oproti zimnému štadiónu na ulici Športovcov. To všetko ale tí, čo potrebujú a využívajú jeho služby vedia. Od apríla do novembra je otvorené a schopné prijať všetok bioodpad zo záhrad a zo zelene, ktorý sem priveziete. Od pokosenej trávy, cez zostatky po zelenine a ovocí, až po orezané konáre z krov, či stromov.

Čo to vlastne ale je kompostovanie a ako prebieha?
Ide o kontrolovaný proces za prístupu vzduchu, pri ktorom z biologických odpadov, vplyvom živých organizmov (mikroorganizmov, húb a rôznych bezstavovcov) vzniká kompost, ktorý je opätovne využiteľný ako organické hnojivo.

Na to, aby proces kompostovania prebehol úspešne, je potrebné vytvoriť dobré podmienky pre činnosť a rozvoj mikroorganizmov a pôdnych organizmov, ktoré sa na kompostovaní podieľajú. V našom prípade sa takmer o všetko stará príroda. Pre nás zostáva zabezpečiť dostatočné prevzdušňovanie kôp, na ktorých je bioodpad uložený. Na to nám slúži prekopávačka – technické zariadenie zapojené za traktorom. To sa v pravidelných, poväčšine týždenných intervaloch (práca je ovplyvnená počasím), stará o dostatočný prísun vzduchu (kyslíku) do procesu kompostovania. Na fotografiách si iste všimnete aj druhý mechanizmus, malý univerzálny nakladač LOCUST, ktorého služby využívame pri udržiavaní poriadku na celom kompostovisku.

« z 2 »

Locust nachádza uplatnenie aj pri nakladaní Vami privezenej drevnatej hmoty, z kopy na ktorej je nahádzaná, do veľkoobjemového kontajnera. Ten po naplnení vyvážame na zužitkovanie do výroby vykurovacej drevoštiepky.

Pre nás a našu techniku, pre proces kompostovania a pre kvalitu finálneho produktu je dôležité, aby ste na kompostovisko vozili iba bioodpad zo záhrad, roztriedený na mäkké a drevnaté časti. Bez prímesí akéhokoľvek iného odpadu. Pri jeho ukladaní na kopy sa prosím riaďte pokynmi služby na kompostovisku, ktorá Vám zároveň aj ukáže, z ktorej kopy si môžete bezplatne nabrať, už vyprodukovaného kompostu pre svoju záhradu.