Čistenie podchodov v meste

Pribudla nám nová povinnosť. Starať sa o čistotu Dubnických podchodov. Dva z nich vedú popod ulicu Obrancov mieru a tretí spája časť Za traťou s mestom, popod revitalizovanú železničnú trať. Čo spája všetky tri, je snaha duševne nevyrovnaných jedincov, zviditeľniť sa sprayom na stenách, množstvo ohorkov z cigariet, odhodených obalov a odpadkov.

« z 3 »

Oveľa nepríjemnejším dojmom (aj z hygienického hľadiska), pôsobia „usadeniny“ na podlahách, schodiskách, ale aj na stenách podchodov, ktoré tam zanechali ľudia a ich zvierací miláčikovia. Aj preto začíname našu činnosť v podchodoch ich umytím tlakovou vodou so špeciálnym prípravkom a následnou dezinfekciou. V noci zo stredy 28.6. na štvrtok prešiel svojou očistou ako prvý podchod popod železničnú trať. Rozdiel si dnes iste všimlo mnoho „zatraťákov“. Dnešnú noc je na rade podchod pri kruhovom objazde. Práce prevádzame v noci, z prostého dôvodu – aby sme čo najmenej obmedzovali prechádzajúcich a nemuseli prácu neustále prerušovať.

« z 2 »

Čistenie podchodov – zberom odpadu, zametaním a umývaním madiel – plánujeme na začiatok v intervaloch 2 až 3 krát týždenne a postupne prispôsobíme intenzitu čistenia potrebe, teda tomu, ako sa budeme v podchodoch správať.