Novoročný príhovor riaditeľa

Som veľmi rád, že sa Vám môžem opäť prihovoriť prostredníctvom našej web stránky, v novoročnom príhovore riaditeľa Technických služieb mesta Dubnica nad Váhom. Môžeme sa opäť spoločne obzrieť a zhodnotiť skončený rok 2017 a zároveň Vám môžem predstaviť aj svoje vízie a plány pre nasledujúci rok a najbližšiu budúcnosť.

V čase, keď som prevzal záväzok a zodpovednosť za rozvoj TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o., stanovil som tri piliere, na ktorých som chcel našu spoločnosť pozdvihnúť na novú úroveň a vytvoriť modernú, dynamickú spoločnosť, funkčnosťou a činnosťou zodpovedajúcu 21. storočiu.

Prvý pilier – plán zlepšenia a rozšírenia technického vybavenia, sme v roku 2017 naplnili nákupom (okrem množstva drobnejšej techniky) dvoch malých nákladných automobilov Multicar aj s potrebnými  nadstavbami. Tie môžete v tomto čase vidieť v uliciach mesta pri plnení úloh zimnej údržby. Jedna z nich sa Vám neskôr predstaví aj so špeciálnou nadstavbou pri zbere odpadu z uličných košov.  Obrovským prínosom tejto novej techniky, voči štvrťstoročie starým Unikomom, je najmä výkonnosť, efektivita, spoľahlivosť, ale aj nedostižný komfort a ekológia. Pre údržbu verejnej zelene sme zakúpili v poradí už druhú profesionálnu kosačku trávy Etesia.

Pokračovať v čítaní: Novoročný príhovor riaditeľa

Dom smútku v novom šate

Spoločnosť TSM Dubnica nad Váhom s.r.o. sa od polovice roku 2014 intenzívne podieľa na rekonštrukciách, opravách a výstavbe infraštruktúry nášho mesta. Za tento, pomerne krátky čas máme za sebou už veľa úspešných projektov. Od čiastkových, či celkových opráv chodníkov a ciest, cez výstavbu celej siete nových parkovísk, až po revitalizácie našich škôlok a škôl. Jedna rekonštrukcia, z celej plejády vykonaných, bola pre nás však predsa trochu výnimočná. Svojou náročnosťou, dobou trvania ale aj špecifickými podmienkami. Ide o miesto, ktoré má pre všetkých výnimočnú atmosféru – Dom smútku.

Rekonštrukcia tohto všetkým Dubničanom dobre známeho objektu bola naozaj náročná. Nie len svojim rozsahom, ale najmä tým že veľa zmien a špecifikácií sa doťahovalo takpovediac „za pochodu“, už počas rozbehnutej rekonštrukcie. Druhým faktorom, ktorý značne sťažoval a obmedzoval práce, bol ten, že všetky sa diali bez akéhokoľvek obmedzenia služieb, ku ktorým je Dom smútku určený, s maximálnou ohľaduplnosťou k smútku pozostalých a piete okamihu. Aj z tohto dôvodu sa čas potrebný na rekonštrukciu pretiahol od jesene 2016, až do júla tohto roku.

« z 5 »

Pokračovať v čítaní: Dom smútku v novom šate

Nové parkovisko Pod kaštieľom

V sobotu ráno potešila mestská polícia obyvateľov sídliska Pod kaštieľom. Nie, nezadržala narušiteľa verejného poriadku, ani žiadneho iného delikventa, ale odstránila pásky, ktorými bolo uzatvorené nové parkovisko pred bytovým domom 634 pre verejnosť. Deň predtým sme ho pri finálnych prácach skolaudovali v prítomnosti primátora mesta Ing. Jozefa Gašparíka a prednostky mestského úradu Ing. Mariany Páleníkovej. Sme veľmi radi, že toto naše dielo pomôže skvalitniť statickú dopravnú infraštruktúru aj v tejto časti mesta Dubnica nad Váhom :

Pokračovať v čítaní: Nové parkovisko Pod kaštieľom