Nové parkovisko Pod kaštieľom

V sobotu ráno potešila mestská polícia obyvateľov sídliska Pod kaštieľom. Nie, nezadržala narušiteľa verejného poriadku, ani žiadneho iného delikventa, ale odstránila pásky, ktorými bolo uzatvorené nové parkovisko pred bytovým domom 634 pre verejnosť. Deň predtým sme ho pri finálnych prácach skolaudovali v prítomnosti primátora mesta Ing. Jozefa Gašparíka a prednostky mestského úradu Ing. Mariany Páleníkovej. Sme veľmi radi, že toto naše dielo pomôže skvalitniť statickú dopravnú infraštruktúru aj v tejto časti mesta Dubnica nad Váhom :

Zároveň sa primátor mesta spolu s prednostkou boli presvedčiť aj o tom, ako finišuje náš druhý projekt, ktorý je tesne pred dokončením – rekonštrukcia domu smútku. Z potrebných prác mu chýba už len položenie novej strešnej krytiny, finálna úprava fasády a osadenie interiéru novými dubovými lavicami pre návštevníkov.

Popri tom všetkom sme tento týždeň potešili aj motoristov jazdiacich v okolí zdravotného strediska. Odstránili sme nepríjemne číhajúce pasce – opravou dvoch trčiacich kanálových poklopov: