Rekonštrukcia a rozšírenie parkoviska „Dubničanka“

Pred pár dňami sme Vám predstavili nový projekt, kompletnú rekonštrukciu hornej časti ulice Kpt. Nálepku, po križovatku s ul. Obrancov mieru. Dnes by sme Vám chceli predstaviť ďalší, ktorého realizácia bola zverená našej spoločnosti – TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o. Patrí do série projektov zásadne zlepšujúcich situáciu v statickej doprave (v počte parkovacích miest) a rovnako prispieva aj k zvýšeniu bezpečnosti pohybu chodcov v Dubnici nad Váhom. Ide o rekonštrukciu a rozšírenie parkoviska „Dubničanka“. Zároveň budeme rozširovať aj prístupovú komunikáciu k tomuto parkovisku (s pozdĺžnymi parkovacími miestami) a pribudne nový chodník pre peších po celej dĺžke bytového domu s.č. 92.

klikni pre zobrazenie veľkej mapy

Pokračovať v čítaní: Rekonštrukcia a rozšírenie parkoviska „Dubničanka“

Úprava križovatiek a nové parkovisko na Podháji

Už viac rokov sa v našom meste – Dubnici nad Váhom, kladie dôraz na skvalitňovanie dopravnej infraštruktúry. Vykonávajú sa opravy ciest,  chodníkov a budujú sa nové. Asi najviditeľnejšou je výstavba nových parkovísk, keď prírastok parkovacích miest za posledné roky nám môže závidieť väčšina obcí a miest Slovenska.

Potrebných úprav sa dočkala aj jedna z najdôležitejších komunikácií v Dubnici nad Váhom, cesta spájajúca Hasičskú a Hurbanovu ulicu, chrbtica dopravy obsluhujúca sídlisko Pod hájom a časť „Účko“, ktorej sa dotýkajú tri stavby, zahrnuté do jednej „akcie“. V týchto dňoch sme Dubničanom „odovzdali do užívania“ dve z nich..

Prvou je upravená križovatka pod Účkom. Okrem vybudovania nového prechodu a chodníku pre chodcov sme tu upravovali profil pravej krajnice (smer od Hasičskej), ktorého pôvodné zalomenie ohrozovalo bezpečnosť cestnej premávky a neprirodzene zasahovalo do plynulosti dopravy.

Druhou stavbou je úprava križovatky pod Dutafom. Ostro tvarované oblúky križovatky vytvárali veľmi úzke hrdlo s permanentnými kolíznymi situáciami priamo v križovatke. Neprirodzene vysoké betónové obrubníky pritom neustále ohrozovali každé prechádzajúce motorové vozidlo.

« z 3 »

Obe tieto miesta po rekonštrukcií si už ako vodiči, respektíve ako chodci môžete užiť. Zostáva len dokončiť montáž osvetlenia prechodov pre chodcov na nové stožiare. Na križovatke pod Dutafom v týchto dňoch robíme aj rekonštrukciu súvisiacich chodníkov a dokončujeme terénne úpravy okolia.

Treťou a poslednou stavbou tejto akcie je výstavba nového parkoviska pri bytových domoch 963 a 964. O tom že aj na tejto stavbe to začalo „frčať“ sa môžete presvedčiť sami. Každý deň je viditeľná zmena a odvedený kus práce, aby už začiatkom zimy parkovisko slúžilo obyvateľom priľahlých bytových domov.

Nové parkovisko na Okružnej a oprava dopravnej infraštruktúry mesta

Súbežne s prácami na chodníku pre bytový dom 1285 na Partizánskej ulici sme spustili práce aj na novom parkovisku pri bytovom dome 253 na Okružnej ulici (pri ZUŠ). Malá plocha zarastená burinou, s kopami odpadu, tak už nebude v susedstve ul. Obrancov mieru kaziť dojem z nášho mesta prichádzajúcim v smere od Novej Dubnice. Naopak, poslúži ako parkovisko nie len obyvateľom priľahlej bytovky.

V rámci zlepšovania stavu komunikácií v našom meste sme na základe požiadavky MsÚ pristúpili aj k opravám poškodených úsekov vozoviek na uliciach Andreja Kmeťa, Palárikovej a Hasičskej. Opravy asfaltu neprevádzame iba obligátnym  fľakovaním poškodených miest, ale opravujeme ucelenejšie úseky odfrézovaním a následným položením asfaltového koberca.  Popri týchto prácach odstránime aj havarijný stav oblúku v križovatke Bratislavskej a Palárikovej a namontujeme nový spomaľovač na Hasičskej ulici.

« z 2 »

Nové parkovisko Pod kaštieľom

V sobotu ráno potešila mestská polícia obyvateľov sídliska Pod kaštieľom. Nie, nezadržala narušiteľa verejného poriadku, ani žiadneho iného delikventa, ale odstránila pásky, ktorými bolo uzatvorené nové parkovisko pred bytovým domom 634 pre verejnosť. Deň predtým sme ho pri finálnych prácach skolaudovali v prítomnosti primátora mesta Ing. Jozefa Gašparíka a prednostky mestského úradu Ing. Mariany Páleníkovej. Sme veľmi radi, že toto naše dielo pomôže skvalitniť statickú dopravnú infraštruktúru aj v tejto časti mesta Dubnica nad Váhom :

Pokračovať v čítaní: Nové parkovisko Pod kaštieľom