Rekonštrukcia a rozšírenie parkoviska „Dubničanka“

Pred pár dňami sme Vám predstavili nový projekt, kompletnú rekonštrukciu hornej časti ulice Kpt. Nálepku, po križovatku s ul. Obrancov mieru. Dnes by sme Vám chceli predstaviť ďalší, ktorého realizácia bola zverená našej spoločnosti – TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o. Patrí do série projektov zásadne zlepšujúcich situáciu v statickej doprave (v počte parkovacích miest) a rovnako prispieva aj k zvýšeniu bezpečnosti pohybu chodcov v Dubnici nad Váhom. Ide o rekonštrukciu a rozšírenie parkoviska „Dubničanka“. Zároveň budeme rozširovať aj prístupovú komunikáciu k tomuto parkovisku (s pozdĺžnymi parkovacími miestami) a pribudne nový chodník pre peších po celej dĺžke bytového domu s.č. 92.

klikni pre zobrazenie veľkej mapy

Pokračovať v čítaní: Rekonštrukcia a rozšírenie parkoviska „Dubničanka“

Chodník pre BD 1285 na Partizánskej

Dnes sme začali s ďalším projektom, ktorého úlohou je zlepšiť celkový stav komunikácií v meste Dubnica nad Váhom. Konkrétne ide o chýbajúci chodník za bytovým domom č.  1285 na Partizánskej ulici.

Potrebu nového chodníka vyvoláva fakt dotvorenia prirodzeného koridoru pre peších, potreba zvýšenia bezpečnosti, keď chodci (najmä deti) využívali na chôdzu príjazdovú komunikáciu a samotné parkovisko pred BD a v neposlednom rade jeho potrebu jasne dokazujú aj vyšliapané chodníky v okolitom teréne.