Rekonštrukcia a rozšírenie parkoviska „Dubničanka“

Pred pár dňami sme Vám predstavili nový projekt, kompletnú rekonštrukciu hornej časti ulice Kpt. Nálepku, po križovatku s ul. Obrancov mieru. Dnes by sme Vám chceli predstaviť ďalší, ktorého realizácia bola zverená našej spoločnosti – TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o. Patrí do série projektov zásadne zlepšujúcich situáciu v statickej doprave (v počte parkovacích miest) a rovnako prispieva aj k zvýšeniu bezpečnosti pohybu chodcov v Dubnici nad Váhom. Ide o rekonštrukciu a rozšírenie parkoviska „Dubničanka“. Zároveň budeme rozširovať aj prístupovú komunikáciu k tomuto parkovisku (s pozdĺžnymi parkovacími miestami) a pribudne nový chodník pre peších po celej dĺžke bytového domu s.č. 92.

klikni pre zobrazenie veľkej mapy

Práce na prístupovej ceste a na budovaní nového chodníka sú skoordinované s obnovou bytového domu s.č. 92. Začali sme ich už v uplynulých dňoch výrezom zelene silne tieniacej spodné poschodia a kolidujúcej až s fasádou budovy. Odstránená zeleň bude nahradená výsadbou vhodnejších druhov, v blízkom okolí zrealizovanej stavby.

Opäť poprosíme obyvateľov tejto časti mesta, ako aj všetkých obyvateľov Dubnice nad Váhom o porozumenie a trpezlivosť, ako aj o zvýšenú pozornosť, počas prevádzaných prác.

Ďakujeme.