Workoutové ihrisko na mestskom futbalovom štadióne

Ďalší projekt mesta Dubnica nad Váhom v našej realizácií, ktorý Vám predstavíme, je mestské workoutové ihrisko. Počiatočné práce (prípravu staveniska, ktorú sme previedli ku sklonku roku 2017 v rohu mestského futbalového štadióna) už zaregistroval asi každý Dubničan. Dnes ste si opäť mohli všimnúť na jeho budúcej ploche čulý stavebný ruch, v podobe ťažkých mechanizmov, ktoré mu začali dávať architektom určený tvar.

Zámerom tohto projektu je pomerne veľkorysé riešenie spoločenskej objednávky workoutového ihriska, s plochou cca 700m2 a množstvom zabudovaných prvkov, ktoré bude slúžiť nielen všetkým športovým klubom mesta Dubnica nad Váhom, ako silová a kondičná telocvičňa, ale aj všetkým záujemcom v našom meste o tento druh pohybu a cvičenia na náradí.

« z 2 »