Reakcia riaditeľa TSM

Nie som užívateľom a ani priateľom facebooku. Najmä nie jeho prázdnych a hlúpych rečí. Umožňuje totiž každému, kto cíti vnútornú potrebu, písať a vyjadrovať sa „zasvätene a odborne“ o čomkoľvek. Aj o veciach, ktoré ani nevidel a o veciach, o ktorých nemá ani predstavu.

Musím ale zareagovať na neustále šíriace sa ohovárania, ktoré sa pravidelne šíria sociálnymi sieťami, nakoľko sa priamo dotýkajú spoločnosti TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o., ktorej som riaditeľom a konateľom. So železnou pravidelnosťou sa pri každom diele, ktoré budujeme pre mesto Dubnica nad Váhom, objavujú účelové klamstvá a fabulácie vyplývajúce z úplnej neznalosti. Neustále sú v takýchto príspevkoch urážaní moji kolegovia, vedenie mesta a desiatky ľudí, ktorí sa nejako na dielach podieľajú. Viem, že takýto boj je bojom s veternými mlynmi, ale môžem aspoň vysvetliť veci a priniesť fakty pre tých, ktorí sú realitu a pravdu schopní prijať.

« z 3 »

Pokračovať v čítaní: Reakcia riaditeľa TSM

Workoutové ihrisko na mestskom futbalovom štadióne

Ďalší projekt mesta Dubnica nad Váhom v našej realizácií, ktorý Vám predstavíme, je mestské workoutové ihrisko. Počiatočné práce (prípravu staveniska, ktorú sme previedli ku sklonku roku 2017 v rohu mestského futbalového štadióna) už zaregistroval asi každý Dubničan. Dnes ste si opäť mohli všimnúť na jeho budúcej ploche čulý stavebný ruch, v podobe ťažkých mechanizmov, ktoré mu začali dávať architektom určený tvar.

Zámerom tohto projektu je pomerne veľkorysé riešenie spoločenskej objednávky workoutového ihriska, s plochou cca 700m2 a množstvom zabudovaných prvkov, ktoré bude slúžiť nielen všetkým športovým klubom mesta Dubnica nad Váhom, ako silová a kondičná telocvičňa, ale aj všetkým záujemcom v našom meste o tento druh pohybu a cvičenia na náradí.

« z 2 »