Reakcia riaditeľa TSM

Nie som užívateľom a ani priateľom facebooku. Najmä nie jeho prázdnych a hlúpych rečí. Umožňuje totiž každému, kto cíti vnútornú potrebu, písať a vyjadrovať sa „zasvätene a odborne“ o čomkoľvek. Aj o veciach, ktoré ani nevidel a o veciach, o ktorých nemá ani predstavu.

Musím ale zareagovať na neustále šíriace sa ohovárania, ktoré sa pravidelne šíria sociálnymi sieťami, nakoľko sa priamo dotýkajú spoločnosti TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o., ktorej som riaditeľom a konateľom. So železnou pravidelnosťou sa pri každom diele, ktoré budujeme pre mesto Dubnica nad Váhom, objavujú účelové klamstvá a fabulácie vyplývajúce z úplnej neznalosti. Neustále sú v takýchto príspevkoch urážaní moji kolegovia, vedenie mesta a desiatky ľudí, ktorí sa nejako na dielach podieľajú. Viem, že takýto boj je bojom s veternými mlynmi, ale môžem aspoň vysvetliť veci a priniesť fakty pre tých, ktorí sú realitu a pravdu schopní prijať.

« z 3 »

Pokračovať v čítaní: Reakcia riaditeľa TSM

Jaseň na Podháji

Ešte ani poriadne „neuschol atrament“ na našom poslednom príspevku, v ktorom popisujeme a návštevníkovi našich web stránok približujeme v základných rysoch problematiku výrubu stromov v našom meste, a už sa musíme k téme vrátiť znova. Pri odstraňovaní starého jaseňa, ktorý svojou veľkosťou – takmer 2 metre po obvode kmeňa pri koreni – by sa hodil viac do lesa, či parku, ako do obytnej zóny v meste, sme boli natočení na video. Až potiaľto by to bolo v poriadku. Teda do toho momentu, keď sa opäť dostal k slovu syndróm internetu a sociálnych sietí v komentároch pod videom. Najväčšiu výpovednú hodnotu majú priložené fotografie, ktoré názorne a dostatočne odpovedajú na všetky vyslovené, aj nevyslovené otázky. Názorne ukazujú ako bol prerastený jaseň nebezpečný svojmu okoliu a prečo musel byť, tak ako iné stromy ktoré sme vyrezali, odstránený. Vyhnitá diera v koreňovom systéme do hĺbky takmer jedného metra a spráchnivené vnútro kmeňa hovorí za všetko.