Nové parkoviská a rekonštrukcie na Moyzesovej ulici

„Historické“ centrum nášho mesta má dlhodobo problém nielen s kritickým nedostatkom parkovacích miest, ale aj s dopravnou obslužnosťou. Úzke cestičky, po ktorých sa k jednotlivým objektom dokáže dostať komunálna, či hasičská technika, len s veľkými problémami. V prípade nevhodne odstaveného osobného automobilu, je ku vchodom do bytových domov týchto častí mesta, problémový aj príjazd vozidiel RZP. V minulých rokoch sa situácia rapídne zlepšila vybudovaním nových parkovísk a rekonštrukciou prístupových komunikácií v oblasti ulíc Pionierskej, či Bratislavskej. Obyvatelia bytových domov 390, 392, 394, 398, 406 a 407 na Moyzesovej ulici, mohli iba so závisťou kukať na svojich „susedov“. Už v máji sa však situácia aj v tejto oblasti mesta začne meniť. Naša spoločnosť – TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., bude realizovať ďalší projekt mesta Dubnica nad Váhom, ktorého plánom je postupné, zásadné zlepšenie situácie statickej, aj dynamickej dopravy v meste.

klikni pre zobrazenie veľkej mapy

Projekt ráta s výstavbou piatich parkovísk v okolí týchto bytových domov a s rekonštrukciou obslužných komunikácií. Vznikne tak 107 nových parkovacích miest, z toho 5 bude vyhradených pre vozidlá ZTP/ZTPS. Súčasťou plánov je aj vybudovanie šiestich nových stojísk, pre dvadsať kontajnerov komunálneho odpadu, či rekonštrukcia verejného osvetlenia. Celé dielo by malo byť ukončené a odovzdané do užívania, ak nepriaznivé počasie veľmi nenaruší harmonogram prác, do konca mesiaca september 2018.

« z 2 »

Rozsah a druh všetkých prác, ktoré je potrebné previesť, určite ovplyvní komfort obyvateľov dotknutého okolia a podpíše sa aj na čiastočných dopravných obmedzeniach počas realizácie stavby, za čo sa obyvateľom Moyzesovej ulice a okolia, ako aj všetkým obyvateľom Dubnice nad Váhom a jej návštevníkom vopred ospravedlňujeme a prosíme o zvýšenú pozornosť, aby nedošlo v čase výkonu prác k úrazu.

Ďakujeme.