TSM Dubnica nad Váhom po zime 2017/18

Zima sa skončila. Pre našu spoločnosť – TSM Dubnica nad Váhom s.r.o. to znamená nástup jarných prác. Začali sme s očistou mesta po zimnej údržbe. S odstránením inertného posypového materiálu z ulíc nášho mesta nám pomáhajú aj odsúdení na výkon trestu v ÚVTOS Dubnica nad Váhom.

« z 3 »

K prvým jarným činnostiam, ktoré vykonávajú naši zamestnanci, patrí aj údržba zelene v lokalite, ktorú má v starostlivosti naša spoločnosť. Zbieranie popadaných suchých konárov po zime na trávnikoch, orezy stromov, či zostrih živých plotov a kríkov je už vo finále.

Bohužiaľ, počasie si robí čo chce. Zima prešla už v apríli do nezvykle vysokých, až letných teplôt, čo nám robí škrt v plánovaných činnostiach. Jar trvala „týždeň“ – ešte sme ani neukončili čistenie mesta po zime a už musíme nastúpiť na kosenie trávnikov…