TSM Dubnica nad Váhom po zime 2017/18

Zima sa skončila. Pre našu spoločnosť – TSM Dubnica nad Váhom s.r.o. to znamená nástup jarných prác. Začali sme s očistou mesta po zimnej údržbe. S odstránením inertného posypového materiálu z ulíc nášho mesta nám pomáhajú aj odsúdení na výkon trestu v ÚVTOS Dubnica nad Váhom.

« z 3 »

K prvým jarným činnostiam, ktoré vykonávajú naši zamestnanci, patrí aj údržba zelene v lokalite, ktorú má v starostlivosti naša spoločnosť. Zbieranie popadaných suchých konárov po zime na trávnikoch, orezy stromov, či zostrih živých plotov a kríkov je už vo finále.

Bohužiaľ, počasie si robí čo chce. Zima prešla už v apríli do nezvykle vysokých, až letných teplôt, čo nám robí škrt v plánovaných činnostiach. Jar trvala „týždeň“ – ešte sme ani neukončili čistenie mesta po zime a už musíme nastúpiť na kosenie trávnikov…

Jarné aktivity v meste Dubnica nad Váhom

Počasie je priam ideálne pre vykonávanie komunálnych služieb. Aj preto sú zamestnanci TSM Dubnica nad Váhom vidieť pri práci takmer po celom meste. Napríklad pri údržbe mestskej zelene – prvom tohtoročnom kosení na námestí Sv. Jakuba:

« z 3 »

… a aj pri jarnom upratovaní – čistení ulíc mestskej časti Za traťou od inertného posypového materiálu po zimnej údržbe komunikácií:

« z 2 »

Lokality údržby zelene v meste Dubnica nad Váhom

Príchod prvého jarného dňa predznamenáva u nás v TSM Dubnica nad Váhom ukončenie zimnej sezóny a začiatok upratovacích prác po zime. A práve príchod jari spúšťa aj kolotoč starostlivosti o mestskú zeleň.

V minulosti dochádzalo z radov občanov často na neoprávnenú kritiku smerom k našej spoločnosti práve kvôli zanedbanej údržbe mestskej zelene. Pri tom miesto ktoré bolo predmetom kritiky nebolo v našej správe. Aj z tohto dôvodu uvádzame jednotlivé lokality mesta podľa zmlúv na rok 2016 až 2018, ktoré uzatvoril MsÚ, odbor životného prostredia s jednotlivým spoločnosťami.

Lokality údržby zelene pre rok 2016 – 2018

PETMART s.r.o.:

lokalita 1 – Pod Hájom
lokalita 2 – Centrum II.
lokalita 5 – ulice: Bratislavská, Obrancov mieru, Okružná, ČSA
lokalita 6 – Pod Hájom „Účko“

GREENCITY s.r.o.:

lokalita 4 – Pod Kaštieľom, Nerudov parčík

TSM Dubnica nad Váhom. s. r. o.:

lokalita 3 – C I. v záhone pri kostole, Gagarinova, pred kaštieľom
lokalita Prejta
lokalita Cintoríny – Dubnica nad Váhom, Prejta, Lieskovec

Prejta-zeleň
mapa údržby zelene Prejta
Dubnica-zeleň
mapa údržby zelene Dubnica nad Váhom

Príprava na údržbu verejnej zelene v sezóne 2016

2015_05_05_DSC3069Väčšinu z nezasvätených ľudí by teraz ani nenapadlo myslieť na údržbu mestskej zelene. Tento komfort – hodiť veci za hlavu si ale v TSM nemôže dovoliť nikto z kompetentných. Veľmi dôležitá je zimná príprava, teda aspoň to čo sa týka stratégie a plánovania služieb vykonávaných v troch lokalitách, ktoré má na starosti naša spoločnosť:

 1. Prejta
 2. cintorín Dubnica nad Váhom – stará časť
  cintorín Dubnica nad Váhom – nová časť
  cintorín Prejta
  cintorín Lieskovec
 3. ulica Školská
  Námestie Sv. Jakuba
  Centrum I
  kostol a jeho okolie
  ulica Gagarinova

Celkovo sa jedná o 161 798 m2 výmery zelene, z toho je 152 343 m2 výmera kosených trávnikov.

Pokračovať v čítaní: Príprava na údržbu verejnej zelene v sezóne 2016