Lokality údržby zelene v meste Dubnica nad Váhom

Príchod prvého jarného dňa predznamenáva u nás v TSM Dubnica nad Váhom ukončenie zimnej sezóny a začiatok upratovacích prác po zime. A práve príchod jari spúšťa aj kolotoč starostlivosti o mestskú zeleň.

V minulosti dochádzalo z radov občanov často na neoprávnenú kritiku smerom k našej spoločnosti práve kvôli zanedbanej údržbe mestskej zelene. Pri tom miesto ktoré bolo predmetom kritiky nebolo v našej správe. Aj z tohto dôvodu uvádzame jednotlivé lokality mesta podľa zmlúv na rok 2016 až 2018, ktoré uzatvoril MsÚ, odbor životného prostredia s jednotlivým spoločnosťami.

Lokality údržby zelene pre rok 2016 – 2018

PETMART s.r.o.:

lokalita 1 – Pod Hájom
lokalita 2 – Centrum II.
lokalita 5 – ulice: Bratislavská, Obrancov mieru, Okružná, ČSA
lokalita 6 – Pod Hájom „Účko“

GREENCITY s.r.o.:

lokalita 4 – Pod Kaštieľom, Nerudov parčík

TSM Dubnica nad Váhom. s. r. o.:

lokalita 3 – C I. v záhone pri kostole, Gagarinova, pred kaštieľom
lokalita Prejta
lokalita Cintoríny – Dubnica nad Váhom, Prejta, Lieskovec

Prejta-zeleň
mapa údržby zelene Prejta
Dubnica-zeleň
mapa údržby zelene Dubnica nad Váhom