Dočasné smetné nádoby na námestí Matice slovenskej

Jedným z neuralgických bodov čistoty v meste je aj jeho centrum – námestie Matice slovenskej, presnejšie jeho okrajová časť, parkovisko pred podnikateľským centom Filagor a priľahlý parčík so sochou P. Márie.
2016_03_04-DSC_4283Neuralgický pre to, že je každému na očiach, teda nie len domácim, ale aj návštevníkom mesta. Zároveň je tu na malej ploche sústredený veľký počet pohostinstiev a prevádzok rýchleho občerstvenia, čo už samo o sebe predstavuje veľké množstvo generovaného odpadu. Poznať to najmä po víkendoch, keď sa po parkovisku a na tráve povaľuje veľké množstvo papierových a plastových obalov, ktoré si po skonzumovaní obsahu nenájdu cestu do koša, alebo si ich konzumujúci neodvezú autom a nevyhodia doma. Veľmi často sa stáva že ich iba jednoducho nechajú položené vedľa auta (či pod autom) a odídu.
2015_04_18_DSC1143TSM Dubnica nad Váhom v svojej snahe o udržanie čistoty v tejto lokalite umiestnilo dočasne 120 litrové plastové nádoby na odpad. Je to núdzové riešenie, lež sa nahradia poškodené a zničené pôvodné nádoby adekvátnou náhradou. Bohu žiaľ nutné je aj ich priviazanie reťazou na mieste, aby sa nestalo to čo zvyčajne – že sú nádoby všade- dokonca aj v potoku, len nie tam kde ich zamestnanci TSM umiestnili.

Apelujeme aj touto cestou na Dubničanov, prejdite pár krokov s odpadom k smetnej nádobe a vhoďte ho do nej. Malo by sa nám to stať samozrejmosťou, chrániť si čistotu a kultúrnosť prostredia v ktorom žijeme a nerozhadzovať odpadky okolo seba.