Smútočný oznam

S hlbokým zármutkom oznamujeme
že vo veku 60. rokov nás náhle opustil
drahý kolega a kamarát p. Peter Kvasnica.

Úprimnú sústrasť môžete rodine a pozostalým vyjadriť
na rozlúčke so zosnulým 23.3.2016 o 14:30
na cintoríne v Dubnici nad Váhom.

Zostaneš navždy v našich srdciach a spomienkach.