Príprava na údržbu verejnej zelene v sezóne 2016

2015_05_05_DSC3069Väčšinu z nezasvätených ľudí by teraz ani nenapadlo myslieť na údržbu mestskej zelene. Tento komfort – hodiť veci za hlavu si ale v TSM nemôže dovoliť nikto z kompetentných. Veľmi dôležitá je zimná príprava, teda aspoň to čo sa týka stratégie a plánovania služieb vykonávaných v troch lokalitách, ktoré má na starosti naša spoločnosť:

 1. Prejta
 2. cintorín Dubnica nad Váhom – stará časť
  cintorín Dubnica nad Váhom – nová časť
  cintorín Prejta
  cintorín Lieskovec
 3. ulica Školská
  Námestie Sv. Jakuba
  Centrum I
  kostol a jeho okolie
  ulica Gagarinova

Celkovo sa jedná o 161 798 m2 výmery zelene, z toho je 152 343 m2 výmera kosených trávnikov.

Ťažisko prác prevádzaných na týchto plochách spočíva najmä v starostlivosti o trávniky a ostatné výsadby, starostlivosti o mobilné nádoby, odstraňovaní ruderálneho porastu a chemickom odburinení spevnených plôch, odburiňovanie živých plotov, mobilných výsadieb a ich zálievka, ako aj odburinenie spevnených plôch. Najvýznamnejšou časťou údržby, ako aj po iné roky bude kosenie a hrabanie trávnikov, ich čistenie od odpadkov a zber opadaného a naviateho lístia.


Úspešné a efektívne zvládnutie úloh je podmienené viacerými faktormi. Ten prvý – plánovanie a príprava sme už spomenuli. Druhým je zabezpečenie celého spektra potrebnej techniky, zabezpečenie jej obnovy a generálnej údržby. Paletu vybavenia vyhradeného pre túto činnosť tvorí v TSM Dubnica nad Váhom:

 • 13 ks vyžínačov a krovinorezov
 • 4 ks profesionálnych traktorových kosačiek značky ETESIA
 • 3 ks benzínových plotostrihov na údržbu živých plotov.
 • 6 ks motorových píl.
 • Traktor s vlečkou na odvoz lístia a trávy.
 • Vozidlo Multicar na odvoz vyzbieraných odpadkov
 • Vozidlo Multicar s nadstavbou a vysávačom na zber lístia
 • Vozidlo Durso s cisternou a vozidlo Multicar s nádržou pre závlahu mobilných a iných výsadieb.
 • Vozidlo MAN a LIAZ s nadstavbami na vývoz kontajnerov pre zber a odvoz konárov.

Tretím faktorom je personálne zabezpečenie. V rámci zmien ku ktorým dochádza v našej spoločnosti bude práce organizovať, kontrolovať kvalitu a priebeh prác nová posila Mgr. Katarína Bašná. K dispozícií jej bude celkovo 12 pracovníkov, ktorých počet sa môže operatívne navýšiť, aby boli služby zabezpečené v stanovených termínoch, dohodnutom rozsahu a kvalite.