Zimná údržba 21.1.2016

Konečne sme sa dočkali trochu snehu a pravej zimnej atmosféry. Pre TSM Dubnica nad Váhom to znamenalo jedno – zaktivovanie vozidiel a ľudí určených na zimnú údržbu komunikácií ktoré má v správe. „Hlavné“ mestské ťahy prečistili dva traktory s radlicami. Tie ostatné, spolu s posypom zmesou štrku s cestárskou soľou mali na starosť multikáry. V centre mesta – okolo súsošia na námestí Matice slovenskej sa posyp chodníkov vykonal ručne.