Zametanie mesta

S príchodom jari sa mení aj štruktúra činností, ktoré vykonávame v celom meste. K najväčším, naplánovaným na začiatok letnej sezóny, určite patrí očista celého mesta po zime a zimnej údržbe komunikácií.

Tento rok začneme 11. marca čistením cestných komunikácií (najmä od inertného posypu) veľkým zametacím automobilom. V rovnakom termíne, teda 11. marca sa rozbehne aj ručné čistenie chodníkov, parkovísk , prístupových komunikácií a iných spevnených plôch v celom meste. Opäť využijeme pomoc pätnástich odsúdených na výkon trestu v ÚVTOS Dubnica nad Váhom. Po vyzametaní námestia Matice slovenskej bude tento rok prvá v poradí lokalita Pod hájom – Účko.

Pokračovať v čítaní: Zametanie mesta

TSM Dubnica nad Váhom po zime 2017/18

Zima sa skončila. Pre našu spoločnosť – TSM Dubnica nad Váhom s.r.o. to znamená nástup jarných prác. Začali sme s očistou mesta po zimnej údržbe. S odstránením inertného posypového materiálu z ulíc nášho mesta nám pomáhajú aj odsúdení na výkon trestu v ÚVTOS Dubnica nad Váhom.

« z 3 »

K prvým jarným činnostiam, ktoré vykonávajú naši zamestnanci, patrí aj údržba zelene v lokalite, ktorú má v starostlivosti naša spoločnosť. Zbieranie popadaných suchých konárov po zime na trávnikoch, orezy stromov, či zostrih živých plotov a kríkov je už vo finále.

Bohužiaľ, počasie si robí čo chce. Zima prešla už v apríli do nezvykle vysokých, až letných teplôt, čo nám robí škrt v plánovaných činnostiach. Jar trvala „týždeň“ – ešte sme ani neukončili čistenie mesta po zime a už musíme nastúpiť na kosenie trávnikov…

Jarné aktivity v meste Dubnica nad Váhom

Počasie je priam ideálne pre vykonávanie komunálnych služieb. Aj preto sú zamestnanci TSM Dubnica nad Váhom vidieť pri práci takmer po celom meste. Napríklad pri údržbe mestskej zelene – prvom tohtoročnom kosení na námestí Sv. Jakuba:

« z 3 »

… a aj pri jarnom upratovaní – čistení ulíc mestskej časti Za traťou od inertného posypového materiálu po zimnej údržbe komunikácií:

« z 2 »