Zametanie mesta

S príchodom jari sa mení aj štruktúra činností, ktoré vykonávame v celom meste. K najväčším, naplánovaným na začiatok letnej sezóny, určite patrí očista celého mesta po zime a zimnej údržbe komunikácií.

Tento rok začneme 11. marca čistením cestných komunikácií (najmä od inertného posypu) veľkým zametacím automobilom. V rovnakom termíne, teda 11. marca sa rozbehne aj ručné čistenie chodníkov, parkovísk , prístupových komunikácií a iných spevnených plôch v celom meste. Opäť využijeme pomoc pätnástich odsúdených na výkon trestu v ÚVTOS Dubnica nad Váhom. Po vyzametaní námestia Matice slovenskej bude tento rok prvá v poradí lokalita Pod hájom – Účko.

Pokračovať v čítaní: Zametanie mesta

Jesenné práce v meste

Jeseň vrcholí a my sa už viac dní venujeme, samozrejme okrem pravidelných činností nutných pre chod mesta, čisteniu verejných priestranstiev a komunikácií od napadaného lístia. Výkony veľkého zametača, malého Buchera, vysávača lístia, traktorových kosačiek – ktoré čistia rozľahlé trávniky a techniky na odvoz, dopĺňa veľký podiel ručnej práce našich zamestnancov.

2016_11_03-dsc_8651Ako sa už stalo Dubnickým folklórom, niektorí užívatelia sociálnej siete si neodpustili štipľavé poznámky, vulgarizmy a osobné invektívy, ak podľa nich nebolo lístie na miestach kam ho neustále tlačilo prúdenie vzduchu okamžite odstránené.

Môžeme ich však ubezpečiť,  že všetka naša práca pri údržbe verejnej zelene a komunikácií postupuje podľa harmonogramu. Aj keď sa im zdalo, že nás nie je vidieť tam kde si to oni predstavujú, my nespíme, ale robíme to čo treba. V čase pred sviatkom Pamiatky zosnulých sme prioritne zabezpečovali čistotu a poriadok v okolí našich cintorínov a priamo na nich. Tie sa týchto dňoch stali vizitkou nášho mesta nielen pre Dubničanov, ale aj pre tisíce návštevníkov a bolo našou hlavnou úlohou zabezpečiť v maximálnej miere poriadok a kultúrnosť práve týchto lokalít.

Ihneď po sviatočnom dni sme opäť rozbehli práce s plnou intenzitou aj v ostatných častiach mesta, ktoré podľa zmluvy patria do správy našej spoločnosti .

« z 2 »

Jarné aktivity v meste Dubnica nad Váhom

Počasie je priam ideálne pre vykonávanie komunálnych služieb. Aj preto sú zamestnanci TSM Dubnica nad Váhom vidieť pri práci takmer po celom meste. Napríklad pri údržbe mestskej zelene – prvom tohtoročnom kosení na námestí Sv. Jakuba:

« z 3 »

… a aj pri jarnom upratovaní – čistení ulíc mestskej časti Za traťou od inertného posypového materiálu po zimnej údržbe komunikácií:

« z 2 »