Jesenné práce v meste

Jeseň vrcholí a my sa už viac dní venujeme, samozrejme okrem pravidelných činností nutných pre chod mesta, čisteniu verejných priestranstiev a komunikácií od napadaného lístia. Výkony veľkého zametača, malého Buchera, vysávača lístia, traktorových kosačiek – ktoré čistia rozľahlé trávniky a techniky na odvoz, dopĺňa veľký podiel ručnej práce našich zamestnancov.

2016_11_03-dsc_8651Ako sa už stalo Dubnickým folklórom, niektorí užívatelia sociálnej siete si neodpustili štipľavé poznámky, vulgarizmy a osobné invektívy, ak podľa nich nebolo lístie na miestach kam ho neustále tlačilo prúdenie vzduchu okamžite odstránené.

Môžeme ich však ubezpečiť,  že všetka naša práca pri údržbe verejnej zelene a komunikácií postupuje podľa harmonogramu. Aj keď sa im zdalo, že nás nie je vidieť tam kde si to oni predstavujú, my nespíme, ale robíme to čo treba. V čase pred sviatkom Pamiatky zosnulých sme prioritne zabezpečovali čistotu a poriadok v okolí našich cintorínov a priamo na nich. Tie sa týchto dňoch stali vizitkou nášho mesta nielen pre Dubničanov, ale aj pre tisíce návštevníkov a bolo našou hlavnou úlohou zabezpečiť v maximálnej miere poriadok a kultúrnosť práve týchto lokalít.

Ihneď po sviatočnom dni sme opäť rozbehli práce s plnou intenzitou aj v ostatných častiach mesta, ktoré podľa zmluvy patria do správy našej spoločnosti .

« z 2 »