Sezóna zimnej údržby 2016 – 17

Prvý sneh zimy 2016 -17 neznamenal pre TSM  Dubnica nad Váhom s.r.o. aj začiatok zimnej údržby. Tá sa začala v skutočnosti podstatne skôr. Fyzicky prevenčnými posypmi už v polovici novembra 2016. V prvom rade ale organizačným, technickým a materiálovým zabezpečením, prebiehajúcim počas celého roku.

Z materiálového zabezpečenia sú pre zimnú údržbu najdôležitejšie tri komodity  a ich dostatočné zásoby (množstvo zásob pre začiatok sezóny v tabuľke):

inertný posypový materiál (kamenná drť)
120.000 kg
chemický posypový materiál (cestárska soľ)
40.000 kg
motorová nafta 10.000 litrov

2010_02_03_dsc8106

Zoznam technického zabezpečenia zimnej údržby, pripravené stroje a mechanizmy pre sezónu zimnej údržby 2016 – 17:

Nákladný automobil Liaz sypač, odhŕňač
3x traktor s radlicou v závese odhŕňač
Multikar sypač, odhŕňač
2x Unicom sypač, odhŕňač
Locust nakladač posypového materiálu
UNC nakladač posypového materiálu
Malý nákladný automobil Durso sypač, odhŕňač
Ručná snežná fréza čistenie chodníkov a malých plôch
Automobil LDW zabezpečenie a podpora ručnej údržby
Osobný automobil kontrola a servisné zásahy v teréne

2010_02_03_dsc8236


Pre samotný výkon zimnej údržby je určených 30  zamestnancov spoločnosti, z toho 12 je určených pre ručnú údržbu. Tento počet sa môže operatívne meniť, podľa potrieb a  vývoja počasia.

Pre zabezpečenie zimnej údržby máme stanovené tri stupne pripravenosti:

  1. Stav bdelosti: Nie je vyhlasovaný žiadnymi pokynmi. Ide o predsezónnu a sezónnu prípravu ľudí (personálne zabezpečenie, školenia a podobne), techniky (údržba, príprava a zimné vystrojenie strojov a technického vybavenia) a zabezpečenie inertného a chemického posypového materiálu, ako aj pohonných hmôt, potrebných náhradných dielov a vybavenia.

Na stave bdelosti sa podieľajú všetci zamestnanci TSM Dubnica nad Váhom, spol. s r. o., podľa svojich kompetencií a pracovného zaradenia.

  1. Stav pohotovosti: Je vyhlasovaný a odvolávaný Ing. Jozefom Gašparíkom, primátorom mesta Dubnica nad Váhom, alebo Ing. Stanislavom Štěrbom, riaditeľom spoločnosti TSM.

Stav pohotovosti sa vyhlasuje a ruší zamestnancom TSM v závislosti od predpokladaných poveternostných podmienok (predpoveď počasia). Personálne obsadenie stavu pohotovosti a jednotlivé kompetencie určuje zamestnancom TSM interný predpis, vydaný riaditeľom TSM Ing. Stanislavom Štěrbom.

  1. Stav ohrozenia: Môžu byť prijímané mimoriadne opatrenia. Zamestnanci, ktorým bol interným predpisom vyhlásený stav pohotovosti, sú telefonicky povolávaní do služby. Títo sa v čo najkratšom, prípadne v stanovenom čase, dostavia na stredisko TSM a začnú vykonávať dohodnutú, prípadne operatívne pridelenú činnosť.

Stav ohrozenia vyhlasuje, a povolávanie do služby zimnej údržby na základe aktuálneho vývoja počasia, vykonáva riaditeľ TSM, prípadne ním poverený zamestnanec TSM.

2016_01_24-DSC_2702

Nasadenie strojov, techniky a pracovníkov zimnej údržby sa riadi itinerárom plánu zimnej údržby, v troch  prioritných stupňoch, schváleným spolu s celým plánom zimnej údržby pre sezónu 2016 – 17 na 29. plánovanom zasadnutí Mestského zastupiteľstva 24.11.2016.

Pre spätnú väzbu a operatívnosť zimnej údržby je pre občanov mesta a organizácie k dispozícií niekoľko možností kontaktu:

  • pevná linka do strediska TSM +421 42 442 8259
  • mobilný telefón +421 907 896 493
  • e-mail riaditel@tsmdubnica.sk
  • kontaktný formulár