Zimná údržba

Príroda je silnejšia ako človek. S touto starou pravdou nemožno inak, ako súhlasiť. Pani zima sa rozhodla ukázať svoju silu aj u nás v Dubnici nad Váhom. Od utorka vytrvalo a intenzívne snežilo. Nám v TSM Dubnica nad Váhom nezostalo nič iné, iba bojovať s nepriazňou počasia nevyrovnaný boj a odstraňovať následky.

Od utorkového rána sme na zmiernenie následkov, na naše pomery a podmienky už kalamitného množstva spadnutého snehu, mali nasadené nepretržite všetky zdroje. Ľudské, aj techniku. Do zimnej údržby boli nasadené všetky tri nové multikáry, traktory, čelné nakladače a veľký sypač. Krízovej situácií sme museli dokonca prispôsobiť aj naplánovanú činnosť – vrecový zber papiera a zber vianočných stromčekov.

V kalamitnej situácií sa nám podarilo osloviť a veľmi promptne sa dohodnúť s novými externými dodávateľmi s ich technikou, ktorú sme aj v plnej miere využili a využívame. Aj takto by sme im chceli poďakovať za podanú pomocnú ruku a veľmi dobrú spoluprácu pri krízovom riešení situácie:

p. Andrej Prekop – traktorbager
p. Imrich Kuciferec – traktorbager
p.Tomáš Barnošák, Zemkop – UNC
p. Ján Rehák, Stavebniny PRAKTIK – UNC
p. Štefan Szabo – ručná zimná údržba
p. Patrik Monček – traktor s radlicou
PDB Agro s.r.o. – traktor s radlicou
MK – WASTE s. r. o. – UNC

Pokračovať v čítaní: Zimná údržba

Zimná údržba

Všetkým samosprávam Slovenských miest a obcí v týchto dňoch pribúdajú na čele vrásky. Zákon im stanovuje povinnosť zabezpečovať zjazdnosť a schodnosť komunikácií. Nie je tomu inak ani v Dubnici nad Váhom, ktorá sa o komunikácie v našom meste stará prostredníctvom svojej spoločnosti – TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.

V minulosti (teda do tejto aktuálnej sezóny zimnej údržby 2018/2019) v našom meste existovala zaužívaná schéma zimnej údržby komunikácií. Podľa nej sa technické služby starali o všetky mestské komunikácie. Výnimkou bola iba ulica Obrancov mieru, ktorej (hlavná) cesta I/61 spadá do kompetencie Trenčianskeho samosprávneho kraja. Druhou výnimkou boli všetky prístupové komunikácie k jednotlivým nehnuteľnostiam v meste, o ktoré podľa zákona 135/1961 Zb., § 9 ods. 2 sa museli starať vlastníci nehnuteľností, alebo ich správcovia, prípadne užívatelia.

Prijatou zmenou v zákone sa tieto zabehnuté a dlhoročné schémy zimnej údržby rozbili. Nepomohol ani apel odborníkov, ani výzva Združenia miest a obcí na našich zákonodarcov. Tí nevypočuli námietky a vecné argumenty a schválili novelu tohto zákona. Vypustili v nej povinnosť vlastníkov, správcov alebo užívateľov nehnuteľností, odstraňovať závady v schodnosti chodníkov priľahlých k nehnuteľnostiam, ak tieto vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom. Uvedená povinnosť sa navrhovanou novelou zákona  preniesla na správcov miestnych komunikácií – teda samosprávy.

Pokračovať v čítaní: Zimná údržba

Poďakovanie e-mailom

Podnety a spätná väzba od občanov zaujíma v našej práci veľmi dôležité miesto. Veľmi si ich vážime. Sú indikátormi kvality našej práce, ale hlavne nám pomáhajú v tom čo robíme, lebo nie všade môžeme byť a o všetkom vedieť. Samozrejme, veľmi nás poteší ak sa z radov Dubničanov nájde aj niekto, kto ocení, napríklad e-mailom, našu každodennú prácu:

Vážený pán Ing. Šterba, riaditeľ TSM Dubnica nad Váhom.

Touto cestou vám,  i v mene skupiny seniorov /najmä s obmedzenou schopnosťou pohybu/ ďakujem za tohtoročnú zimnú údržbu nie len chodníkov, ale i všetkých plôch určených pre peší presun osôb v meste Dubnica nad Váhom.

Váš posyp drobným kamenivom /drťou/, dávam ako podnet i ďalším mestám /miestnym častiam/ na slovensku, kde by takto bolo žiadúce „ošetriť“ aspoň „priehlbeniny“ na chodníkoch. ktoré po každom oteplení sú plné vody a následne po ochladení tvoria „zľadovatelú“ plochu na ktorej dochádza k pádu a k úrazu osôb /i s trvalými následkami/.

S opätovnou vďakou, a v nádeji na vaše zotrvanie v záujme zlepšovania životných podmienok nie len pre svojich občanov, ale i návštevníkov,

-kš-
ilustračné foto

Nové autá a starostlivosť o techniku zimnej údržby

Záver roku 2017 nám priniesol, ako sa už stalo dobrou tradíciou v našej spoločnosti, opäť užitočný a potrebný darček. Tentokrát v podobe dvoch malých nákladných automobilov Multicar.

Prvý disponuje pripojiteľným pohonom 4×4 s redukciou a uzávierkou diferenciálu. Tieto vlastnosti, spolu „V“ radlicou a rozmetadlom posypovej zmesi ho predurčujú pre výkon zimnej údržby komunikácií v našom meste.
Pokračovať v čítaní: Nové autá a starostlivosť o techniku zimnej údržby

Zimná údržba v Dubnici nad Váhom

Zimná údržba komunikácií je jednou z „najviditeľnejších“ činností, ktoré TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. vykonávajú. Zároveň je aj jednou z najnáročnejších. Zásadným faktorom, ovplyvňujúcim jej výkon je totiž počasie. A to ako vieme, je nie len vrtkavé, ale sa aj ťažko predpovedá, najmä v horizonte presahujúcom viac dní. A práve počasie, so všetkými svojimi témami s ním spojenými (popri zdraví, politike a športe), je aj jednou z najčastejších tém rozhovorov.

Prispôsobili sme sa dobe. Dialóg sa stal menej zaujímavým a obľúbili sme si vyjadrovať sa pomocou elektronických (sociálnych) médií. Jednoduchosť a dostupnosť takéhoto spôsobu vyjadrovania umožňuje veľa „rozprávať“ najmä tým, ktorí by inak mlčali. Počúvali by tých čo vedia a majú čo povedať. Polopravdy, fabulácia, subjektívny a jednostranný uhol pohľadu, podporený vulgarizmom sa stáva fenoménom dnešnej doby. Preto sme sa rozhodli takouto formou – zodpovedaním aj nevyslovených otázok, odpovedať zopár notorickým kriklúňom na facebooku. Keďže počas každej sezóny zimnej údržby vyvstávajú tie isté otázky, pokladáme si za povinnosť vysvetliť všetkým, ako vlastne zimná údržba komunikácií prebieha, čo je za ňou skryté. Ukázať zimnú údržbu aj z pohľadu tých, ktorí ju vykonávajú.

Väčšina ľudí nepotrebuje vyvolávať  často neexistujúce senzácie a tešiť sa potom zopár primitívnejším komentárom na facebooku. Im ide o riešenie vzniknutého problému a radšej nám zatelefonujú, prípadne pošlú svoj podnet aj s fotografiou na náš email. Na všetky takéto podnety reagujeme, preverujeme ich a zasahujeme v rámci výkonu zimnej údržby tak, aby sme akútny problém, či nedostatok v našej práci čo najskôr vyriešili.

Pokračovať v čítaní: Zimná údržba v Dubnici nad Váhom

Sezóna zimnej údržby 2016 – 17

Prvý sneh zimy 2016 -17 neznamenal pre TSM  Dubnica nad Váhom s.r.o. aj začiatok zimnej údržby. Tá sa začala v skutočnosti podstatne skôr. Fyzicky prevenčnými posypmi už v polovici novembra 2016. V prvom rade ale organizačným, technickým a materiálovým zabezpečením, prebiehajúcim počas celého roku.

Z materiálového zabezpečenia sú pre zimnú údržbu najdôležitejšie tri komodity  a ich dostatočné zásoby (množstvo zásob pre začiatok sezóny v tabuľke):

inertný posypový materiál (kamenná drť)
120.000 kg
chemický posypový materiál (cestárska soľ)
40.000 kg
motorová nafta 10.000 litrov

2010_02_03_dsc8106

Zoznam technického zabezpečenia zimnej údržby, pripravené stroje a mechanizmy pre sezónu zimnej údržby 2016 – 17:

Nákladný automobil Liaz sypač, odhŕňač
3x traktor s radlicou v závese odhŕňač
Multikar sypač, odhŕňač
2x Unicom sypač, odhŕňač
Locust nakladač posypového materiálu
UNC nakladač posypového materiálu
Malý nákladný automobil Durso sypač, odhŕňač
Ručná snežná fréza čistenie chodníkov a malých plôch
Automobil LDW zabezpečenie a podpora ručnej údržby
Osobný automobil kontrola a servisné zásahy v teréne

2010_02_03_dsc8236

Pokračovať v čítaní: Sezóna zimnej údržby 2016 – 17