Poďakovanie e-mailom

Podnety a spätná väzba od občanov zaujíma v našej práci veľmi dôležité miesto. Veľmi si ich vážime. Sú indikátormi kvality našej práce, ale hlavne nám pomáhajú v tom čo robíme, lebo nie všade môžeme byť a o všetkom vedieť. Samozrejme, veľmi nás poteší ak sa z radov Dubničanov nájde aj niekto, kto ocení, napríklad e-mailom, našu každodennú prácu:

Vážený pán Ing. Šterba, riaditeľ TSM Dubnica nad Váhom.

Touto cestou vám,  i v mene skupiny seniorov /najmä s obmedzenou schopnosťou pohybu/ ďakujem za tohtoročnú zimnú údržbu nie len chodníkov, ale i všetkých plôch určených pre peší presun osôb v meste Dubnica nad Váhom.

Váš posyp drobným kamenivom /drťou/, dávam ako podnet i ďalším mestám /miestnym častiam/ na slovensku, kde by takto bolo žiadúce „ošetriť“ aspoň „priehlbeniny“ na chodníkoch. ktoré po každom oteplení sú plné vody a následne po ochladení tvoria „zľadovatelú“ plochu na ktorej dochádza k pádu a k úrazu osôb /i s trvalými následkami/.

S opätovnou vďakou, a v nádeji na vaše zotrvanie v záujme zlepšovania životných podmienok nie len pre svojich občanov, ale i návštevníkov,

-kš-
ilustračné foto