Nové autá a starostlivosť o techniku zimnej údržby

Záver roku 2017 nám priniesol, ako sa už stalo dobrou tradíciou v našej spoločnosti, opäť užitočný a potrebný darček. Tentokrát v podobe dvoch malých nákladných automobilov Multicar.

Prvý disponuje pripojiteľným pohonom 4×4 s redukciou a uzávierkou diferenciálu. Tieto vlastnosti, spolu „V“ radlicou a rozmetadlom posypovej zmesi ho predurčujú pre výkon zimnej údržby komunikácií v našom meste.

Druhý Multicar má síce len zadný náhon, ale v čase potreby môže rovnako poslúžiť pre zimnú údržbu. Spolu s ním sme však zakúpili aj novú lisovaciu nadstavbu pre zber komunálneho odpadu, pretože ho plánujeme využiť primárne na zber odpadu z malých uličných košov.

Prínosom bude okrem podstatne ekologickejšej prevádzky aj efektivita. Nebudeme musieť odpad niekoľkokrát za deň zvážať a prekladať do veľkoobjemového kontajnera na dvore TSM, ktorý po zaplnení vyvážame na smetisko. Nová „multikára“ s lisovacou nadstavbou zvládne poňať celý objem denného harmonogramu a náklad na konci pracovnej zmeny aj sama vyložiť na Lušteku.

Sezóna zimnej údržby komunikácií sa síce ešte neskončila, len priaznivejšie počasie nám umožnilo využiť dlhšiu prestávku pre dokonalú očistu všetkých mechanizmov. Dôkladné odstránenie nánosov posypovej soli, premazanie a následná konzervácia je z pohľadu spoľahlivosti a životnosti strojov životne dôležité. Zanedbanie takejto údržby sa vie totiž už v krátkom časovom horizonte veľmi nepríjemne prejaviť a vypomstiť v najnevhodnejšom čase. Nefunkčnosťou a zvýšenými nákladmi na následné opravy.