Zimná údržba v Dubnici nad Váhom

Zimná údržba komunikácií je jednou z „najviditeľnejších“ činností, ktoré TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. vykonávajú. Zároveň je aj jednou z najnáročnejších. Zásadným faktorom, ovplyvňujúcim jej výkon je totiž počasie. A to ako vieme, je nie len vrtkavé, ale sa aj ťažko predpovedá, najmä v horizonte presahujúcom viac dní. A práve počasie, so všetkými svojimi témami s ním spojenými (popri zdraví, politike a športe), je aj jednou z najčastejších tém rozhovorov.

Prispôsobili sme sa dobe. Dialóg sa stal menej zaujímavým a obľúbili sme si vyjadrovať sa pomocou elektronických (sociálnych) médií. Jednoduchosť a dostupnosť takéhoto spôsobu vyjadrovania umožňuje veľa „rozprávať“ najmä tým, ktorí by inak mlčali. Počúvali by tých čo vedia a majú čo povedať. Polopravdy, fabulácia, subjektívny a jednostranný uhol pohľadu, podporený vulgarizmom sa stáva fenoménom dnešnej doby. Preto sme sa rozhodli takouto formou – zodpovedaním aj nevyslovených otázok, odpovedať zopár notorickým kriklúňom na facebooku. Keďže počas každej sezóny zimnej údržby vyvstávajú tie isté otázky, pokladáme si za povinnosť vysvetliť všetkým, ako vlastne zimná údržba komunikácií prebieha, čo je za ňou skryté. Ukázať zimnú údržbu aj z pohľadu tých, ktorí ju vykonávajú.

Väčšina ľudí nepotrebuje vyvolávať  často neexistujúce senzácie a tešiť sa potom zopár primitívnejším komentárom na facebooku. Im ide o riešenie vzniknutého problému a radšej nám zatelefonujú, prípadne pošlú svoj podnet aj s fotografiou na náš email. Na všetky takéto podnety reagujeme, preverujeme ich a zasahujeme v rámci výkonu zimnej údržby tak, aby sme akútny problém, či nedostatok v našej práci čo najskôr vyriešili.

Vstup do sezóny zimnej údržby si z našej strany vyžaduje určité zásoby. Stav troch najzásadnejších komodít bol na začiatku aktuálnej nasledovný:

 • inertný posypový materiál (kamenná drť) – 120 ton
 • chemický posypový materiál (cestárska soľ) – 40 ton
 • motorová nafta pre stroje a mechanizmy – 10.000 litrov.

Samozrejme, najmä posypový materiál sa priebežne, podľa spotreby dopĺňa tak, aby jeho nedostatok nemohol ovplyvniť priebeh zimnej údržby v meste. Pre výkon zimnej údržby v sezóne 2016/17 máme v našej spoločnosti k dispozícii:

 • Nákladný automobil Liaz – sypač, odhŕňač
 • 3x traktor s radlicou v závese – odhŕňač
 • Multikar – sypač, odhŕňač
 • 2x Unicom – sypač, odhŕňač
 • Locust – nakladač posypového materiálu, odstraňovanie snehu
 • UNC – nakladač posypového materiálu, odstraňovanie snehu
 • Malý nákladný automobil Durso – sypač, odhŕňač
 • Ručná snežná fréza – čistenie chodníkov a malých plôch
 • Automobil LDW – zabezpečenie a podpora ručnej údržby
 • Osobný automobil – kontrola a servisné zásahy v teréne

Pre samotný výkon zimnej údržby je určených 30 zamestnancov spoločnosti, z toho 12 je určených pre ručnú údržbu. Tento počet sa môže operatívne meniť, podľa potrieb a  vývoja počasia. Rovnako podľa potreby vieme rozšíriť množstvo nasadenej techniky s pomocou firiem, ktoré takouto technikou disponujú.


Zimná údržba mesta neprebieha len tak, ako si niekto zmyslí. Nikto z Technických služieb mesta Dubnica nad Váhom si nerobí čo chce. Možnosti a povinnosti každého jedného zamestnanca, podieľajúceho sa na zimnej údržbe  mesta, sú jasne dané Plánom zimnej údržby pre sezónu 2016-17, ktorý bol schválený na 29. plánovanom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Plán zimnej údržby vychádza zo zmluvy o zabezpečení zimnej údržby, vrátane jej dodatkov, uzatvorenej medzi mestom Dubnica nad Váhom a TSM Dubnica nad Váhom s. r. o. Cieľom týchto dvoch dokumentov je zaistenie zjazdnosti a schodnosti cestných komunikácií, chodníkov a parkovacích plôch na území mesta Dubnica nad Váhom a v mestskej časti Prejta a zabezpečiť, aby bola zimná údržba vykonávaná efektívne, v čo najkratšom možnom čase a čo najkvalitnejšie, vrátane prevencie.

Pozrime sa na to, čo zimná údržba obnáša:

V prvom rade musíme mať dostatok ľudí, ktorí sú ochotní vzdať sa na isté obdobie svojich osobných návykov, komfortu a pohodlia. V prípade príchodu nepriaznivého počasia totiž riaditeľ TSM Dubnica nad Váhom, Ing. Stanislav Štěrba vyhlasuje pre zamestnancov podieľajúcich sa na zimnej údržbe pracovnú pohotovosť. Pre nich to znamená jedno, riadne si plniť pracovné povinnosti a vykonávať činnosti zabezpečujúce chod mesta Dubnica nad Váhom, ako v ktorýkoľvek iný deň, len s tým rozdielom, že po skončení pracovnej doby musia byť zamestnanci neustále k dispozícií. V prípade potreby musia nastúpiť do služby. Čiže nikam necestovať, nepožiť alkoholické nápoje a byť stále dostupný tak, aby na „zvolávačku“ o druhej v noci už o tretej sedeli v naštartovanom stroji. A je jedno či je práve Silvester, či nedeľa. Pracovná pohotovosť môže trvať aj niekoľko týždňov a môže sa opakovať. Každý kto čo len trošku pričuchol k podobnej činnosti vie, že  takéto služby sú práve v tom najextrémnejšom počasí a za podmienok, ktoré majú veľmi ďaleko ku komfortným. „Prechádzať“ sa v noci (a kľudne aj viac dní, či nocí po sebe) po meste s agzatom, lopatou, či ručným posypávačom, pri teplote pod -20°C chce naozaj pevnú náturu.

Staré stroje, v kabíne ktorých často teplota počas celej služby nevystúpi nad bod mrazu, tiež chcú svoje. Nechať ich čakať na čas, keď ich bude treba, by bola jedna z fatálnych chýb. Čo sa dá, sa zaparkuje do dielne, aby nestálo na dvore v najväčšom mraze. Tým to ale nekončí. Budovy na Nádražnej ulici sú vykurované pevným palivom a o dva kotle sa treba starať aj v noci. Rovnako ako pri poklese teplôt hlbšie pod nulu sa treba postarať aj o stroje stojace pod holým nebom. Zaberá stará a osvedčená metóda – naštartovať, nechať  dobre pretočiť. Aspoň dva, či tri krát za noc. Samozrejmosťou je držať akumulátory v stave schopnom naštartovať. To všetko je opäť na pleciach ľudí v pracovnej pohotovosti.

Zimná údržba neznamená, že chodníky, či cesty budú suché, ako sa mnohí mylne domnievajú. To nie je možné a veľmi veľa záleží od vývoja počasia. Snahou TSM Dubnica nad Váhom je dosiahnuť čo najlepší stav. Nie vždy sa však dá dosiahnuť stav, aký si predstavujeme a hlavne nie vždy okamžite. Po prejdení stroja s radlicou prejde určitý čas, lež sa podarí ten istý úsek znovu odhrnúť. Ak padá medzitým sneh, znamená to že sa ho určitá vrstva ušliape, či ujazdí a túto vrstvu často už nie je možné odstrániť bežne používanými metódami. Aj preto sa používa chemický posyp, ktorý je však tiež limitovaný. Pri -5°C je už jeho účinnosť veľmi obmedzená a na komunikácií ostáva snehová kaša. Pod -7°C už prestáva účinkovať úplne. Aj preto sa pri údržbe komunikácií  vychádza z momentálnej situácie a volí sa čo najefektívnejší a najúčinnejší spôsob, aby sa  dosiahla (čo najlepšia) zjazdnosť a schodnosť ošetrovaných úsekov. Niekedy sa len solí, niekedy sa sype kamenná drť, ale najčastejšie sa používa zmes týchto dvoch materiálov.

Vývoj počasia vie otočiť situáciu za pár hodín hore nohami. Z roztápajúcich krajníc môže natiecť do nižšie položených úsekov voda, ktorá zamŕza na ľad a z dobre ošetrenej komunikácie sa stane fatálne klzisko. Pokiaľ je pri tom teplota tak hlboko že nezaberá ani chemický posyp, nezostáva nám nič iné, ako posýpať dookola kamennou drťou. Dookola preto, lebo aj pri maximálne bohatom posype jazdiace autá po čase cestu vyčistia. Aj v tejto, ešte prebiehajúcej sezóne, sme niekoľko takýchto lokalít ručne zbavovali ľadu  v najexponovanejších miestach. V zimnom čase treba jednoducho s takýmito nástrahami rátať. Dobré zimné pneumatiky a topánky so zodpovedajúcim dezénom sú spolu so zodpovedným správaním a predvídavosťou predpokladom bezpečného pohybu.

 Čo najviac komplikuje zimnú údržbu?

Keď si odmyslíme vrtochy techniky (niektoré, morálne aj fyzicky opotrebované kusy ich majú často väčšie ako rovnako staré celebrity), náhodné poruchy a podobné „radosti“ (vymieňať pichnuté koleso na naloženej multikáre pri -24°C je všetko len nie príjemné), tak sú to v prvom rade nedisciplinovaní vodiči. Jedno bezohľadne postavené auto na začiatku chodníka dokáže zabrániť jeho odhrnutiu, či posypu (ešte nad ránom, pokiaľ nie je ušliapaný a zľadovatený), často aj po celej dĺžke. Jednoducho  Unicom, či Multikára sa nemá možnosť na inom mieste naň vyškriabať. Chodec auto obíde, ale pre mechanizmus je limitujúca jeho šírka a šírka jeho radlice. A možno už ráno napíše majiteľ auta na facebook, ako „cestári zaspali a zima ich prekvapila“.

Druhou komplikáciou, ktorú spôsobujú vodiči je ľahostajnosť. Mechanizmy čistiace komunikácie síce jazdia pod oranžovým majákom, to ich ale nezbavuje plnej zodpovednosti a preto musia byť rovnako opatrní. Problémom je, ak stroj tlačí pred sebou na radlici kopu snehu a vchádza do križovatky kde nemá prednosť. Bolo by fajn, keby prichádzajúce vozidlá zavčasu dali vedieť (niektorí vodiči to robia blikaním svetiel a gestikuláciou „no poď“),  že ho púšťajú. Smutné je, že takýchto vodičov, čo sa vzdajú svojho práva  prednosti za jeden deň,  zrátate možno na prstoch jednej ruky. Ak mechanizmus zastane, veľmi často sa už so zapichnutou radlicou plnou snehu nerozbehne. Obsluha stroja v snahe urobiť prácu čo najlepšie cúvne zo dva metre, ak to premávka za ním dovoľuje, rozbehne sa, aby zobrala tú kopu so sebou väčšou kinetickou energiou a .. znovu prichádza do križovatky nejaké auto, ktorého vodič nemá čas a chuť na chvíľku počkať. Riešením je zdvihnúť radlicu a nechať kopu veľkú po kolená tam, kde je. Verte, že po jednom kole údržby sú v meste desiatky takých kôp znepríjemňujúcich život vodičom aj chodcom.

Čistiť radlicami mesto je jedna veľká ekvilibristika. Každý vodič takéhoto mechanizmu Vám povie, ako dokáže šikmo položená radlica (či už predná, či v závese na traktore) zasmýkať a vytlačiť zo smeru. Obsluha s tým ráta a musí si nechať patričný bočný odstup. Pokiaľ vodič traktora vidí, že ulica ktorú má odhrnúť je pre neho prejazdná iba s príliš veľkým rizikom poškodenia na kraji stojacich áut, jednoducho nepodstúpi to riziko, aby niektoré poškodil a ide pracovať inde. Pri najbližšej návšteve strediska na Nádražnej ulici dispečerovi zimnej údržby nahlási, kde to neodhrnul… Lež sa ale uvoľní mechanizmus, ktorý to dokáže, alebo sa vráti traktor v druhom kole čistenia, ulica už môže byť ujazdená, zľadovatená, vhodná akurát tak na ručné oškrabávanie škrabákmi na ľad. Posypeme ju zmesou soli a drte a čakáme, aby chémia zaúčinkovala. Určite sa ale nájde niekto, kto si myslí, že nikto v Dubnici nad Váhom nič nerobí a pri prvej príležitosti bude kritizovať vedenie mesta, či vedenie TSM na facebooku. Hoc je zákon o prevádzke na pozemných komunikáciách v tomto prípade striktný a upravuje státie vozidiel, opäť ale narátate, najmä v nočnom meste, desiatky motorových vozidiel, ktoré ho nerešpektujú a znemožňujú, či spomaľujú zimnú údržbu….

Posledným faktorom, ktorý spomenieme (nie, že by ich nebolo viac), aj keď sa priamo netýka nás a znepríjemňovania výkonu zimnej údržby, je neplnenie si povinností majiteľov súkromných komunikácií, majiteľov a správcov budov. Spomenieme ho preto, že kritika automaticky padá na našu hlavu.

Sú aj momenty, ktoré v zimnej údržbe potešia. 

Nebolo by férové kritizovať a nespomenúť Dubničanov, ktorí sú veľkým prínosom nie len pre zimnú údržbu komunikácií v meste. Za všetkých (je ich viac, len práve tohto sme „prichytili“ pri čine) spomeniem pána, ktorý sám a nezištne vyčistil prístup ku jednému z vchodov bytového domu 627 na sídlisku Pod kaštieľom. Ďaleko nad rámec akýchkoľvek povinností  správcu domu. Podľa jeho vlastných slov,  robí tak na základe skúseností z minulosti, keď videl ako sa sanitka nemohla dostať pre pacienta ku vchodu a museli sa s pacientom na nosidlách brodiť snehom ku sanitke. Odvtedy pravidelne čistí príjazd až priamo ku schodisku. Na dôvažok čistí aj celé stojisko smetných nádob. Kvôli tomu aby uľahčil ľuďom z bytovky vysýpanie smetí a našim zamestnancom ich vývoz. Aj touto cestou by sme chceli ešte raz poďakovať jemu, aj všetkým tým, ktorí si plnia nie len svoje povinnosti, ale často spravia aj niečo na viac. Nezištne a pre nás všetkých.

Komunikácia s občanmi (osobná, telefonická, či e-mailová) ako aj reakcie na sociálnej sieti nastoľujú  dookola tie isté, často aj nevyslovené otázky. Dovolíme si ich zosumarizovať (určite neobsiahneme všetky) a odpovedať na ne:

Prečo nie sú za našim panelákom (či inde) neodhrnuté a neposypané chodníky?      

Žiadne mesto (a nielen na Slovensku) nečistí kompletnú sieť chodníkov. Príčina je všade rovnaká. Zdroje, aj tie ľudské a technika ktorú máme má svoje limity. Rovnako má limity, tentoraz finančné, aj mesto Dubnica nad Váhom, ktoré hradí náklady na zimnú údržbu. Zmyslom zimnej údržby je zabezpečiť dostupnosť každého jedného bytového domu, školy, úradu či iného objektu v meste. Toto zabezpečuje sieť strategicky dôležitých chodníkov a práve na tieto chodníky je zameraná naša snaha a pozornosť. Potom máme v meste rozsiahlu sieť chodníkov, ktorých význam je menej dôležitý a z hľadiska funkcie je ich význam viac rekreačný, alebo len doplňujúci (rôzne dodatočne dobudované skratky). Iste, z pohľadu nejedného obyvateľa mesta to môže vyzerať inak, lebo musí prejsť na druhú stranu cesty (kde je odhrnuté a posypané) a musí tak zásadne zmeniť svoje návyky, často najrýchlejších a najkratších trás.

Poznámka autora: Stretol som sa už s mamičkou, ktorá tlačila na podpätkoch po neudržiavanom, len ušliapanom chodníku kočík a cestou nadávala ako pohan na ľudí, ktorí neočistili ten chodník. Tak som ju oslovil a ukázal na chodník, ktorý by jej cestu s kočíkom síce predĺžil možno o minútku, či dve, a o pár desiatok metrov, ale šla by po pekne odhrnutom a posypanom chodníku. Nepochodil som. Vraj platí dane, aj manžel platí dane, tak má byť ten chodník čistý!

Neudržiavané sú aj chodníky vo vnútroblokoch bytových domov, ktoré majú prístup a príjazd zabezpečený z prednej strany. V prípade, ak je vykoná zimná údržba na komunikáciách podľa plánu a ich stav je uspokojivý, priebežne ošetrujeme niektoré chodníky aj z tejto kategórie.

Ráno som šiel do roboty a cestári zaspali, zasa nebolo odhrnuté!

Zimná údržba v meste sa riadi itinerárom, zahrnutým v Pláne zimnej údržby.  V zásade ide o harmonogram, kde sú určené (okrem iného) stupne dôležitosti komunikácií, podľa ktorých sa vykonáva zimná údržba. Ako prvá sa udržuje chrbticová sieť ciest a chodníkov v meste, zabezpečuje sa dostupnosť zdravotného strediska, hasičov, polície, železničný nadjazd, dôležité komunikácie s väčším sklonom a podobne. Celý jeden cyklus zimnej údržby, lež sa ošetria všetky komunikácie zahrnuté v Pláne zimnej údržby v poradí, trvá niekoľko hodín a práve tá cesta, či chodník môžu byť na konci poradia podľa dôležitosti. Tento, nazvime ho „reakčný“ čas sa môže predĺžiť. Príčinou je najčastejšie vývoj počasia, kvôli ktorému môžu byť niektoré vozidlá operatívne znovu poslané na zabezpečenie prejazdu najdôležitejších komunikácií, či zabezpečenie dostupnosti dôležitých bodov v infraštruktúre mesta.

Oni nemajú čo robiť, už tri krát prešiel okolo nás a nič nerobil, ani neposýpal, ani neodhŕňal sneh, len tak sa vyvážal…

Iste. Sú body v meste, v ktorých zaznamenáte zvýšený pohyb techniky, ktorá zdanlivo nič nerobí. Zdanie ale klame. Je to technika, ktorá nastupuje do svojho úseku údržby, alebo sa z neho vracia na Nádražnú ulicu. Zásoby posypového materiálu na korbe sú totiž konečné a počas jednej pracovnej zmeny ich treba viackrát doplniť.

Zdanlivé „vozenie a ničnerobenie“ môže vyvolať aj skutočnosť, že pozorovateľ sa nachádza v bode, ktorým musí vodič mechanizmu prejsť viac krát, aby vykonal požadované úkony zimnej údržby na všetkých jemu pridelených úsekoch. Sieť uličiek, komunikácií a chodníkov v meste neumožňuje takú logistiku, aby vodič tieto obslúžil jednou trasou.

Už prešli traja a nikto ani neposýpal, ani neodhŕňal!

Dôvod je opäť prozaický, chodia okolo Vás mechanizmy, ktoré iba prechádzajú na svoj úsek.

Išiel predo mnou a keby aspoň radlicu spustil! Na ceste bola kaša a on nič!

Do tejto odpovede zahrnieme širšiu problematiku.

Zimná údržba je tak trochu alchýmia a tipovanie v jednom. Nezahŕňa len obligátne odhrnutie snehu a posypanie. Niekedy veci, čo sa dejú nemusia dávať v prvom pláne zmysel, najmä nie vtedy, ak nepoznáte celok. V prípade tej kaše sa zrejme jednalo o chemicky ošetrenú komunikáciu. Pri predčasnom odhrnutí by sa odstránila aj značná časť chemického posypu, ktorý ešte nemal čas urobiť to, čo mal a pre želateľný výsledok by sa musel posyp potom zopakovať.

Často je a bolo kritizované vedenie mesta a Technické služby mesta Dubnica nad Váhom aj za trasu, ktorá je v správe VÚC a udržuje ju Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja. Ide o trasu hlavnej cesty (61). Aj keď tu sa občas do remesla cestárom z VÚC zamiešame. Ide najmä o úsek križovatiek na Kolónkach s ulicami Pionierska (pri 105 bytovke), Štúrova (križovatka do ZVS) a kruhový objazd. Cieľom nie je nič iné, ako zlepšiť situáciu dopravy v meste.

Zvolený technologický postup zimnej údržby sa vždy riadi viacerými faktormi. Prvým je momentálny stav. Druhým je predpokladaný vývoj a tretím možnosti, ktoré máme. Pre ilustráciu môžeme načrtnúť aspoň niekoľko situácií.

 • Ak sa na vozovke nachádza veľa ľadu a zľadovateného snehu,  pritom teplota je pod -7°C, vtedy nepomáha nič iné iba posýpať inertným materiálom. Môže sa použiť v zmesi s chemickým posypom, aby v prípade predpokladaného vzostupu teploty začal účinkovať a po povolení zľadovatenej vrstvy bolo možné túto odhrnúť. V prípade frekventovanejšej komunikácie treba inertný posyp (už bez primiešanej soli) opakovať podľa potreby, nakoľko postupne dochádza k čisteniu komunikácie od tohto posypu.
 • Stroje v akcii, najmä tie s radlicami môžete zaznamenať aj na komunikáciách, ktoré sú z hľadiska zimnej údržby vo výbornej kondícii. Deje sa tak, keď sú na krajniciach zvyšky po predchádzajúcom odhŕňaní (mantinely). Tieto bývajú počas mrazov neodstrániteľné bežnými postupmi a technikou. Aby bolo kde odhŕňať (každé odhrnutie totiž väčšinou znamená zúženie využiteľného profilu komunikácie), v čase na tom vhodnom, pri teplotách nad bodom mrazu a najmä pri očakávaní ďalšieho ochladenia, využívame možnosť rozšíriť profil komunikácie, kde je to potrebné.
 • Dôležitou súčasťou zimnej údržby je aj prevencia. Aj v tomto prípade záleží od predpovede počasia, či a ktoré úseky komunikácií v meste sa ošetria. Vo väčšine prípadov sa používa čistý chemický posyp, prípadne zmes chemického a inertného posypu. Účelom prevenčných posypov je zabrániť tvorbe poľadovice, alebo zjednodušiť a zefektívniť nasledujúcu zimnú údržbu, vykonávanú už počas sneženia. Prevenčne ošetrujeme najmä lokality okolo potoka (zvýšená vlhkosť, ktorá namŕza) a komunikácie so sklonom a kritické úseky komunikácií (križovatky), kde už aj menšie zhoršenie adhézie môže spôsobiť veľké problémy.

Riadenie a výkon zimnej údržby znamená často také nasadenie fyzických aj psychických síl, ktoré sú bežnému smrteľníkovi neznáme. Ľudia ktorí sa jej venujú sa snažia robiť svoju robotu, tak ako najlepšie vedia a v rámci možností, aké majú. Často sa stáva, že aj niekoľko po sebe nasledujúcich dní sa chodia domov len vyspať, zjesť teplé jedlo a odpočinúť si, aby mohli opäť sedieť v niektorom z mechanizmov, ktorý máme. Ľudia, ktorí udržujú tieto mechanizmy v chode, či trávia v najhorších poveternostných podmienkach pri ručnej údržbe aj niekoľko dní vonku.

Určite si nezaslúžia, aby zopár tých Dubničanov, ktorí nemajú reálnu predstavu o tom, čo zimná údržba ciest a chodníkov v Dubnici nad Váhom znamená a obnáša, dehonestovalo ich prácu a snahu – či už vypisovaním na subjektívnom pocite založených hlúpostí, poloprávd a často aj výmyslov (len aby dosiahli nejaký ten komentár a mali čo pridať), alebo dokonca aj vulgarizmami. Našu veľkú vďaku vyslovujeme každému, kto sa s triezvym úsudkom dokáže pozrieť na problém a aj ho vyjadriť a podporiť nás. Našťastie je ich stále viac.

V termíne od 3.1.2017 do 20.1.2017 sme na zimnej údržbe s technikou strávili 1.123 pracovných hodín a 549 pracovných hodín na ručnej zimnej údržbe. Kvantifikovať množstvo posypového materiálu zatiaľ nie je možné.

V prípade, že sa Vám nepáči, ako bola prevedená zimná údržba vo Vašom okolí, či máte iný podnet a návrh, dajte nám o tom vedieť. Naše kontakty sú Vám k dispozícii:

pevná linka do strediska TSM     +421 42 442 8259
mobilný telefón     +421 907 896 493
e-mail      riaditel@tsmdubnica.sk
kontaktný formulár     http://tsmdubnica.sk/pripomienky-a-navrhy/