Zimná údržba

Príroda je silnejšia ako človek. S touto starou pravdou nemožno inak, ako súhlasiť. Pani zima sa rozhodla ukázať svoju silu aj u nás v Dubnici nad Váhom. Od utorka vytrvalo a intenzívne snežilo. Nám v TSM Dubnica nad Váhom nezostalo nič iné, iba bojovať s nepriazňou počasia nevyrovnaný boj a odstraňovať následky.

Od utorkového rána sme na zmiernenie následkov, na naše pomery a podmienky už kalamitného množstva spadnutého snehu, mali nasadené nepretržite všetky zdroje. Ľudské, aj techniku. Do zimnej údržby boli nasadené všetky tri nové multikáry, traktory, čelné nakladače a veľký sypač. Krízovej situácií sme museli dokonca prispôsobiť aj naplánovanú činnosť – vrecový zber papiera a zber vianočných stromčekov.

V kalamitnej situácií sa nám podarilo osloviť a veľmi promptne sa dohodnúť s novými externými dodávateľmi s ich technikou, ktorú sme aj v plnej miere využili a využívame. Aj takto by sme im chceli poďakovať za podanú pomocnú ruku a veľmi dobrú spoluprácu pri krízovom riešení situácie:

p. Andrej Prekop – traktorbager
p. Imrich Kuciferec – traktorbager
p.Tomáš Barnošák, Zemkop – UNC
p. Ján Rehák, Stavebniny PRAKTIK – UNC
p. Štefan Szabo – ručná zimná údržba
p. Patrik Monček – traktor s radlicou
PDB Agro s.r.o. – traktor s radlicou
MK – WASTE s. r. o. – UNC


Poďakovanie patrí však v prvom rade všetkým našim zamestnancom, ktorí sa na zimnej údržbe podieľajú, za ich zodpovedný prístup, obetavosť a nasadenie a taktiež všetkým Vám obyvateľom, ktorí ste priložili ruku k dielu.

V súčasnosti prijímame do pracovného pomeru nových ľudí, niektorí už do pracovného pomeru i nastúpili, takže i týmto spôsobom sa situáciu snažíme riešiť.

Predpoveď počasia sľubuje na víkend ďalšie prídely snehu a nepriaznivého počasia, preto Vás prosíme o zhovievavosť, trpezlivosť a Vašu pomoc pri odstraňovaní následkov neustáleho sneženia tak, ako tomu bolo doteraz.