Zametanie mesta

S príchodom jari sa mení aj štruktúra činností, ktoré vykonávame v celom meste. K najväčším, naplánovaným na začiatok letnej sezóny, určite patrí očista celého mesta po zime a zimnej údržbe komunikácií.

Tento rok začneme 11. marca čistením cestných komunikácií (najmä od inertného posypu) veľkým zametacím automobilom. V rovnakom termíne, teda 11. marca sa rozbehne aj ručné čistenie chodníkov, parkovísk , prístupových komunikácií a iných spevnených plôch v celom meste. Opäť využijeme pomoc pätnástich odsúdených na výkon trestu v ÚVTOS Dubnica nad Váhom. Po vyzametaní námestia Matice slovenskej bude tento rok prvá v poradí lokalita Pod hájom – Účko.

Aj touto cestou Vás chceme poprosiť o zvýšenú ohľaduplnosť, aby ste v nasledujúcich troch týždňoch po 11.3.2019 odstavovali svoje motorové vozidlá do dvorov a nenechávali ich na mestských komunikáciách – čo veľmi ovplyvňuje kvalitu vyčistenia ciest. Ide najmä o časti mesta Háje, Horné a Dolné kolonky, Za traťou a Prejta.

Rovnaký problém pre ručné čistenie znamenajú zaparkované automobily po našich sídliskách. Pre zlepšenie situácie a zvýšenie kvality budeme informovať obyvateľov mesta na našom facebookovom profile vždy deň vopred, kde bude skupina ručného čistenia zametať. Vašim príspevkom k lepšiemu vyčisteniu mesta by malo byť to, že na tento čas podľa možnosti svoje automobily odstavíte počas pracovnej doby 7:00 až 14:00 v inej časti tak, aby prekážali pri ručnom zametaní čo najmenej.

Za pochopenie a pomoc ďakujeme.