Nové parkoviská a rekonštrukcie na Moyzesovej ulici

„Historické“ centrum nášho mesta má dlhodobo problém nielen s kritickým nedostatkom parkovacích miest, ale aj s dopravnou obslužnosťou. Úzke cestičky, po ktorých sa k jednotlivým objektom dokáže dostať komunálna, či hasičská technika, len s veľkými problémami. V prípade nevhodne odstaveného osobného automobilu, je ku vchodom do bytových domov týchto častí mesta, problémový aj príjazd vozidiel RZP. V minulých rokoch sa situácia rapídne zlepšila vybudovaním nových parkovísk a rekonštrukciou prístupových komunikácií v oblasti ulíc Pionierskej, či Bratislavskej. Obyvatelia bytových domov 390, 392, 394, 398, 406 a 407 na Moyzesovej ulici, mohli iba so závisťou kukať na svojich „susedov“. Už v máji sa však situácia aj v tejto oblasti mesta začne meniť. Naša spoločnosť – TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., bude realizovať ďalší projekt mesta Dubnica nad Váhom, ktorého plánom je postupné, zásadné zlepšenie situácie statickej, aj dynamickej dopravy v meste.

klikni pre zobrazenie veľkej mapy

Pokračovať v čítaní: Nové parkoviská a rekonštrukcie na Moyzesovej ulici

Úprava križovatiek a nové parkovisko na Podháji

Už viac rokov sa v našom meste – Dubnici nad Váhom, kladie dôraz na skvalitňovanie dopravnej infraštruktúry. Vykonávajú sa opravy ciest,  chodníkov a budujú sa nové. Asi najviditeľnejšou je výstavba nových parkovísk, keď prírastok parkovacích miest za posledné roky nám môže závidieť väčšina obcí a miest Slovenska.

Potrebných úprav sa dočkala aj jedna z najdôležitejších komunikácií v Dubnici nad Váhom, cesta spájajúca Hasičskú a Hurbanovu ulicu, chrbtica dopravy obsluhujúca sídlisko Pod hájom a časť „Účko“, ktorej sa dotýkajú tri stavby, zahrnuté do jednej „akcie“. V týchto dňoch sme Dubničanom „odovzdali do užívania“ dve z nich..

Prvou je upravená križovatka pod Účkom. Okrem vybudovania nového prechodu a chodníku pre chodcov sme tu upravovali profil pravej krajnice (smer od Hasičskej), ktorého pôvodné zalomenie ohrozovalo bezpečnosť cestnej premávky a neprirodzene zasahovalo do plynulosti dopravy.

Druhou stavbou je úprava križovatky pod Dutafom. Ostro tvarované oblúky križovatky vytvárali veľmi úzke hrdlo s permanentnými kolíznymi situáciami priamo v križovatke. Neprirodzene vysoké betónové obrubníky pritom neustále ohrozovali každé prechádzajúce motorové vozidlo.

« z 3 »

Obe tieto miesta po rekonštrukcií si už ako vodiči, respektíve ako chodci môžete užiť. Zostáva len dokončiť montáž osvetlenia prechodov pre chodcov na nové stožiare. Na križovatke pod Dutafom v týchto dňoch robíme aj rekonštrukciu súvisiacich chodníkov a dokončujeme terénne úpravy okolia.

Treťou a poslednou stavbou tejto akcie je výstavba nového parkoviska pri bytových domoch 963 a 964. O tom že aj na tejto stavbe to začalo „frčať“ sa môžete presvedčiť sami. Každý deň je viditeľná zmena a odvedený kus práce, aby už začiatkom zimy parkovisko slúžilo obyvateľom priľahlých bytových domov.