Úprava križovatiek a nové parkovisko na Podháji

Už viac rokov sa v našom meste – Dubnici nad Váhom, kladie dôraz na skvalitňovanie dopravnej infraštruktúry. Vykonávajú sa opravy ciest,  chodníkov a budujú sa nové. Asi najviditeľnejšou je výstavba nových parkovísk, keď prírastok parkovacích miest za posledné roky nám môže závidieť väčšina obcí a miest Slovenska.

Potrebných úprav sa dočkala aj jedna z najdôležitejších komunikácií v Dubnici nad Váhom, cesta spájajúca Hasičskú a Hurbanovu ulicu, chrbtica dopravy obsluhujúca sídlisko Pod hájom a časť „Účko“, ktorej sa dotýkajú tri stavby, zahrnuté do jednej „akcie“. V týchto dňoch sme Dubničanom „odovzdali do užívania“ dve z nich..

Prvou je upravená križovatka pod Účkom. Okrem vybudovania nového prechodu a chodníku pre chodcov sme tu upravovali profil pravej krajnice (smer od Hasičskej), ktorého pôvodné zalomenie ohrozovalo bezpečnosť cestnej premávky a neprirodzene zasahovalo do plynulosti dopravy.

Druhou stavbou je úprava križovatky pod Dutafom. Ostro tvarované oblúky križovatky vytvárali veľmi úzke hrdlo s permanentnými kolíznymi situáciami priamo v križovatke. Neprirodzene vysoké betónové obrubníky pritom neustále ohrozovali každé prechádzajúce motorové vozidlo.

« z 3 »

Obe tieto miesta po rekonštrukcií si už ako vodiči, respektíve ako chodci môžete užiť. Zostáva len dokončiť montáž osvetlenia prechodov pre chodcov na nové stožiare. Na križovatke pod Dutafom v týchto dňoch robíme aj rekonštrukciu súvisiacich chodníkov a dokončujeme terénne úpravy okolia.

Treťou a poslednou stavbou tejto akcie je výstavba nového parkoviska pri bytových domoch 963 a 964. O tom že aj na tejto stavbe to začalo „frčať“ sa môžete presvedčiť sami. Každý deň je viditeľná zmena a odvedený kus práce, aby už začiatkom zimy parkovisko slúžilo obyvateľom priľahlých bytových domov.