Oprava chodníka na Partizánskej

Minulý rok naša spoločnosť TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o. opravila, či vybudovala v Dubnici nad Váhom mnoho komunikácií statickej a dynamickej dopravy. Opravili sme aj chodník na Partizánskej ulici. Neopravený zostal len jeho posledný úsek, vedúci popred plot k bývalému Domu pionierov a mládeže. Dôvodom bola nutnosť kompletnej rekonštrukcie, teda nestačilo položiť iba nový asfaltový koberec.

Ak ste dnes prechádzali po Partizánskej, mohli ste si všimnúť ťažkú techniku, ktorá odstraňovala poškodené vrstvy telesa chodníka a už za pár dní sa budete môcť prejsť po novej dlažbe aj tohto úseku.

Opravený chodník na Partizánskej

Od roku 2014 sa v meste Dubnica nad Váhom kladie dôraz na zlepšovanie podmienok v statickej, aj dynamickej doprave a zvyšovanie kvality komunikácií. Priebežne počas celého tohto obdobia dochádza k opravám povrchov ciest a chodníkov, ako aj k budovaniu nových. Poznať to najmä na rapídne sa zvyšujúcom počte parkovacích miest a zväčšujúcej sa sieti parkovísk pre motorové vozidlá našich občanov. Tento rozvoj nám môžu závidieť takmer všetky mestá na Slovensku.

stav chodníka na Partizánskej ulici pred opravou:

Pokračovať v čítaní: Opravený chodník na Partizánskej

Chodník pre BD 1285 na Partizánskej

Dnes sme začali s ďalším projektom, ktorého úlohou je zlepšiť celkový stav komunikácií v meste Dubnica nad Váhom. Konkrétne ide o chýbajúci chodník za bytovým domom č.  1285 na Partizánskej ulici.

Potrebu nového chodníka vyvoláva fakt dotvorenia prirodzeného koridoru pre peších, potreba zvýšenia bezpečnosti, keď chodci (najmä deti) využívali na chôdzu príjazdovú komunikáciu a samotné parkovisko pred BD a v neposlednom rade jeho potrebu jasne dokazujú aj vyšliapané chodníky v okolitom teréne.