Oprava chodníka na Partizánskej

Minulý rok naša spoločnosť TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o. opravila, či vybudovala v Dubnici nad Váhom mnoho komunikácií statickej a dynamickej dopravy. Opravili sme aj chodník na Partizánskej ulici. Neopravený zostal len jeho posledný úsek, vedúci popred plot k bývalému Domu pionierov a mládeže. Dôvodom bola nutnosť kompletnej rekonštrukcie, teda nestačilo položiť iba nový asfaltový koberec.

Ak ste dnes prechádzali po Partizánskej, mohli ste si všimnúť ťažkú techniku, ktorá odstraňovala poškodené vrstvy telesa chodníka a už za pár dní sa budete môcť prejsť po novej dlažbe aj tohto úseku.

Opravený chodník na Partizánskej

Od roku 2014 sa v meste Dubnica nad Váhom kladie dôraz na zlepšovanie podmienok v statickej, aj dynamickej doprave a zvyšovanie kvality komunikácií. Priebežne počas celého tohto obdobia dochádza k opravám povrchov ciest a chodníkov, ako aj k budovaniu nových. Poznať to najmä na rapídne sa zvyšujúcom počte parkovacích miest a zväčšujúcej sa sieti parkovísk pre motorové vozidlá našich občanov. Tento rozvoj nám môžu závidieť takmer všetky mestá na Slovensku.

stav chodníka na Partizánskej ulici pred opravou:

Pokračovať v čítaní: Opravený chodník na Partizánskej