Opravený chodník na Partizánskej

Od roku 2014 sa v meste Dubnica nad Váhom kladie dôraz na zlepšovanie podmienok v statickej, aj dynamickej doprave a zvyšovanie kvality komunikácií. Priebežne počas celého tohto obdobia dochádza k opravám povrchov ciest a chodníkov, ako aj k budovaniu nových. Poznať to najmä na rapídne sa zvyšujúcom počte parkovacích miest a zväčšujúcej sa sieti parkovísk pre motorové vozidlá našich občanov. Tento rozvoj nám môžu závidieť takmer všetky mestá na Slovensku.

stav chodníka na Partizánskej ulici pred opravou:

Sme hrdí na fakt, že podstatnou mierou sa na tomto rozvoji podieľa aj naša spoločnosť – TSM Dubnica nad Váhom s.r.o. Jedným z našich posledných počinov je oprava chodníku na Partizánskej ulici, v úseku od bývalej II. ZŠ, okolo Reimovej vily, až po parkovisko s Fándlyho ulicou. Určite sa novému chodníku potešia najmä početní starší návštevníci Sociálnej poisťovne a blízkeho obchodného domu na námestí Matice slovenskej.

stav chodníka na Partizánskej ulici po oprave: