V dielni na Nádražnej

Počas približne dvoch rokov fungovania našej web stránky sme Vám predstavili viac činností, ktoré sú bežnému občanovi skryté, ale bez nich by naša spoločnosť nemohla fungovať a pracovať. Medzi najdôležitejšie určite patrí servis, údržba a oprava techniky, ktorú používame. Z dôvodu minimalizácie nákladov sa snažíme o to, aby sme ich zvládali vo vlastnej réžií. Výnimkou sú iba odborné zásahy (napríklad diagnostika riadiacich jednotiek, či potreba iného špeciálneho servisného vybavenia), ktoré sú z prozaických dôvodov zverené špecializovaným firmám.

Aj preto je v dielni na Nádražnej ulici skoro stále plno. Často ide o plánovanú, predsezónnu prípravu techniky. Ešte častejšie ide ale o opravy a údržbu, ktorou sa snažíme, niekedy s vypätím všetkých síl, udržať pri živote každý kus nášho strojového parku. Aj keď sa situácia za posledné roky čiastočne zlepšila, z pohľadu morálneho, technického a fyzického opotrebenia ide vo veľa prípadoch už o techniku aj s dvojnásobným prekročením tejto hranice.

V týchto dňoch podstupuje „ozdravnú kúru“ jeden z najvyťaženejších pomocníkov, ľahký nákladný valník LDV Convoy. Celkovú opravu a repasáciu si vyžiadala najmä jeho predná náprava a riadenie, o výmenu už prosili aj všetky štyri tlmiče pruženia.

Toto vozidlo si vážime najmä pre jeho schopnosť odviezť pomerne veľké množstvo nákladu na ložnej ploche, ale zároveň odviezť aj viacpočetnú posádku – až 7 ľudí na pracovisko. Využívame ho nie len pri sezónnych prácach – kosení a zimnej údržbe, ale aj pri plánovaných činnostiach (napríklad zber tabuľového skla). Na jeho služby sa však veľmi často spoliehame aj pri riešení kalamitných situácií. Určite si našu starostlivosť zaslúži.

« z 3 »