V dielni na Nádražnej

Počas približne dvoch rokov fungovania našej web stránky sme Vám predstavili viac činností, ktoré sú bežnému občanovi skryté, ale bez nich by naša spoločnosť nemohla fungovať a pracovať. Medzi najdôležitejšie určite patrí servis, údržba a oprava techniky, ktorú používame. Z dôvodu minimalizácie nákladov sa snažíme o to, aby sme ich zvládali vo vlastnej réžií. Výnimkou sú iba odborné zásahy (napríklad diagnostika riadiacich jednotiek, či potreba iného špeciálneho servisného vybavenia), ktoré sú z prozaických dôvodov zverené špecializovaným firmám.

Aj preto je v dielni na Nádražnej ulici skoro stále plno. Často ide o plánovanú, predsezónnu prípravu techniky. Ešte častejšie ide ale o opravy a údržbu, ktorou sa snažíme, niekedy s vypätím všetkých síl, udržať pri živote každý kus nášho strojového parku. Aj keď sa situácia za posledné roky čiastočne zlepšila, z pohľadu morálneho, technického a fyzického opotrebenia ide vo veľa prípadoch už o techniku aj s dvojnásobným prekročením tejto hranice.

Pokračovať v čítaní: V dielni na Nádražnej