Dom smútku v novom šate

Spoločnosť TSM Dubnica nad Váhom s.r.o. sa od polovice roku 2014 intenzívne podieľa na rekonštrukciách, opravách a výstavbe infraštruktúry nášho mesta. Za tento, pomerne krátky čas máme za sebou už veľa úspešných projektov. Od čiastkových, či celkových opráv chodníkov a ciest, cez výstavbu celej siete nových parkovísk, až po revitalizácie našich škôlok a škôl. Jedna rekonštrukcia, z celej plejády vykonaných, bola pre nás však predsa trochu výnimočná. Svojou náročnosťou, dobou trvania ale aj špecifickými podmienkami. Ide o miesto, ktoré má pre všetkých výnimočnú atmosféru – Dom smútku.

Rekonštrukcia tohto všetkým Dubničanom dobre známeho objektu bola naozaj náročná. Nie len svojim rozsahom, ale najmä tým že veľa zmien a špecifikácií sa doťahovalo takpovediac „za pochodu“, už počas rozbehnutej rekonštrukcie. Druhým faktorom, ktorý značne sťažoval a obmedzoval práce, bol ten, že všetky sa diali bez akéhokoľvek obmedzenia služieb, ku ktorým je Dom smútku určený, s maximálnou ohľaduplnosťou k smútku pozostalých a piete okamihu. Aj z tohto dôvodu sa čas potrebný na rekonštrukciu pretiahol od jesene 2016, až do júla tohto roku.

« z 5 »

Za tento čas sme na objekte domu smútku vymenili všetky okná a všetky vstupné dvere. Kompletnou rekonštrukciou prešla strecha – od krytiny, cez nové latenie, parozábranu, podbitie ostrešia, oplechovanie, lapače snehu, bleskozvody, až po nové žľaby a odkvapy s napojením na kanalizáciu a trativod. K prácam v exteriéri môžeme zarátať kompletnú opravu soklov a fasády, výmenu nosného stĺpu vo vchode, nové dláždenia, opravy chodníkov, schodísk a úpravy okolia.

V interiéri došlo k výmene elektroinštalácie, kanalizácie a vodovodu. Chladiaci box prešiel prestavbou – zväčšením a zároveň aj kompletným tepelným odizolovaním a vystrojením novou technológiou. V miestnostiach č.: 104, 107 až 113, 115 a 116 bolo nutné vyrovnanie omietok stien a stropov. Zrekonštruovali sme kanceláriu, šatňu, sprchy a toalety a vybavili ich novým nábytkom. Pri návšteve Domu smútku si iste všimnete aj nové sklené dvere, oddeľujúcich zázemie objektu od časti pre verejnosť a nové lavice z masívneho dubového dreva.

Nás veľmi teší, že sme dokázali schopnosť participovať aj na zložitejších projektoch. Teší nás že sme nesklamali dôveru primátora mesta Dubnica nad Váhom Ing. Jozefa Gašparíka. Najviac sme ale hrdí na ohlas návštevníkov Domu smútku a cintorína, ktorí hodnotia celé dielo naozaj veľmi pozitívne.