Opravy komunikácií po zime

Zametanie chodníkov, ciest a parkovísk (ktoré práve prebieha a ešte „zopár“ dní prebiehať v našom meste bude), je len prvým krokom v jarnej údržbe komunikácií. Tým druhým je akútne hasenie najväčších závad po zime.

A tak v týchto dňoch môžete okrem pracovnej skupiny a techniky ktorá čistí mesto, stretnúť aj pracovníkov, ktorí plátajú počas zimy vzniknuté výtlky na cestách, alebo opravujú prepadnuté kanalizačné poklopy a vpuste odtokov dažďovej vody.

Nahlásenie závady na mestskej komunikácií.

Pri riešení vzniknutých závad na infraštruktúre a mobiliári mesta, či pri vzniku mimoriadnych situácií v našom meste, dostávame často informácie o potrebe zásahu zamestnancov TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o. od mestskej polície. Vo veľa prípadoch sa ale musíme spoliehať aj na informácie od občanov a je len na nich akú formu zvolia. V dnešných časoch, presýtených sociálnymi sieťami je to bohužiaľ často formou „vyvolávania senzácie“.

Príklad efektívnej spolupráce občanov nášho mesta a TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o. sa ukázal aj počas veterných kalamít 11.8.2017, 11. a 12.12.2017, kedy nám občania nahlasovali škody na mestskej zeleni a naši zamestnanci ich operatívne odstraňovali:

Druhý, pragmatický spôsob je podstatne efektívnejší a svedčí o snahe veci naozaj riešiť a pomôcť. V takomto prípade nám obyvateľ mesta nahlási problém telefonicky, emailom, alebo pomocou formulára pripomienok a návrhov na našej web stránke.

Pokračovať v čítaní: Nahlásenie závady na mestskej komunikácií.

Nové parkovisko na Okružnej a oprava dopravnej infraštruktúry mesta

Súbežne s prácami na chodníku pre bytový dom 1285 na Partizánskej ulici sme spustili práce aj na novom parkovisku pri bytovom dome 253 na Okružnej ulici (pri ZUŠ). Malá plocha zarastená burinou, s kopami odpadu, tak už nebude v susedstve ul. Obrancov mieru kaziť dojem z nášho mesta prichádzajúcim v smere od Novej Dubnice. Naopak, poslúži ako parkovisko nie len obyvateľom priľahlej bytovky.

V rámci zlepšovania stavu komunikácií v našom meste sme na základe požiadavky MsÚ pristúpili aj k opravám poškodených úsekov vozoviek na uliciach Andreja Kmeťa, Palárikovej a Hasičskej. Opravy asfaltu neprevádzame iba obligátnym  fľakovaním poškodených miest, ale opravujeme ucelenejšie úseky odfrézovaním a následným položením asfaltového koberca.  Popri týchto prácach odstránime aj havarijný stav oblúku v križovatke Bratislavskej a Palárikovej a namontujeme nový spomaľovač na Hasičskej ulici.

« z 2 »