Chodník pre BD 1285 na Partizánskej

Dnes sme začali s ďalším projektom, ktorého úlohou je zlepšiť celkový stav komunikácií v meste Dubnica nad Váhom. Konkrétne ide o chýbajúci chodník za bytovým domom č.  1285 na Partizánskej ulici.

Potrebu nového chodníka vyvoláva fakt dotvorenia prirodzeného koridoru pre peších, potreba zvýšenia bezpečnosti, keď chodci (najmä deti) využívali na chôdzu príjazdovú komunikáciu a samotné parkovisko pred BD a v neposlednom rade jeho potrebu jasne dokazujú aj vyšliapané chodníky v okolitom teréne.