Novoročný príhovor riaditeľa

Som veľmi rád, že sa Vám môžem opäť prihovoriť prostredníctvom našej web stránky, v novoročnom príhovore riaditeľa Technických služieb mesta Dubnica nad Váhom. Môžeme sa opäť spoločne obzrieť a zhodnotiť skončený rok 2017 a zároveň Vám môžem predstaviť aj svoje vízie a plány pre nasledujúci rok a najbližšiu budúcnosť.

V čase, keď som prevzal záväzok a zodpovednosť za rozvoj TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o., stanovil som tri piliere, na ktorých som chcel našu spoločnosť pozdvihnúť na novú úroveň a vytvoriť modernú, dynamickú spoločnosť, funkčnosťou a činnosťou zodpovedajúcu 21. storočiu.

Prvý pilier – plán zlepšenia a rozšírenia technického vybavenia, sme v roku 2017 naplnili nákupom (okrem množstva drobnejšej techniky) dvoch malých nákladných automobilov Multicar aj s potrebnými  nadstavbami. Tie môžete v tomto čase vidieť v uliciach mesta pri plnení úloh zimnej údržby. Jedna z nich sa Vám neskôr predstaví aj so špeciálnou nadstavbou pri zbere odpadu z uličných košov.  Obrovským prínosom tejto novej techniky, voči štvrťstoročie starým Unikomom, je najmä výkonnosť, efektivita, spoľahlivosť, ale aj nedostižný komfort a ekológia. Pre údržbu verejnej zelene sme zakúpili v poradí už druhú profesionálnu kosačku trávy Etesia.

Pokračovať v čítaní: Novoročný príhovor riaditeľa

Príhovor riaditeľa TSM k novému roku 2017

Čas letí ako voda. Ani som sa nenazdal a opäť mám tú česť osloviť Vás v tomto príhovore – bilancovaní starého roku a s blahoželaniami do toho nového.

Považujem práve skončený rok 2016 za jeden z najvýnimočnejších v histórii našej spoločnosti. Som šťastný, že sa nám podarilo veľkým dielom naplniť moje predstavy o prerode Dubnických technických služieb, s ktorým sme začali už v roku 2015, keď som nastúpil ako riaditeľ. Za pravdu mi musí dať každý: či už nezainteresovaná osoba, návštevník, ale dokonca aj neprajník. Dôkazom sú zmeny prostredia, v ktorom žijeme a pracujeme  v našej spoločnosti a v tom, ako naša spoločnosť dnes naozaj vyzerá:

Už na začiatku roka, vo februári, sa nám podarilo  dokončiť nové pánske šatne a o týždeň na to aj konferenčnú miestnosť. Priestory pre zamestnancov sa tak zmenili na nepoznanie. Teraz čistotou, funkčnosťou a estetikou zodpovedajú dobe a nárokom.

Vyvrcholením snahy o skultúrnenie a sfunkčnenie sociálneho zázemia zamestnancov sú nové pánske záchody a umyváreň so sprchami, ktoré sme odovzdali do užívania ešte pred prázdninami. Generálkou prešiel zároveň aj kompletný kanalizačný systém, ktorý pri prestavbe podláh odkryl svoj havarijný stav a aj neschopnosť pokryť potreby pripojenia nových sociálnych zariadení…

To som ale skočil v čase. Ešte predtým sme v apríli prestavali montážnu jamu v dielni na hospodárskom dvore. A bol najvyšší čas – nielenže nezodpovedala potrebám pre opravy techniky, ale svojim zlým stavom ohrozovala bezpečnosť pri práci.

Pokračovať v čítaní: Príhovor riaditeľa TSM k novému roku 2017