Príhovor riaditeľa TSM k novému roku 2017

Čas letí ako voda. Ani som sa nenazdal a opäť mám tú česť osloviť Vás v tomto príhovore – bilancovaní starého roku a s blahoželaniami do toho nového.

Považujem práve skončený rok 2016 za jeden z najvýnimočnejších v histórii našej spoločnosti. Som šťastný, že sa nám podarilo veľkým dielom naplniť moje predstavy o prerode Dubnických technických služieb, s ktorým sme začali už v roku 2015, keď som nastúpil ako riaditeľ. Za pravdu mi musí dať každý: či už nezainteresovaná osoba, návštevník, ale dokonca aj neprajník. Dôkazom sú zmeny prostredia, v ktorom žijeme a pracujeme  v našej spoločnosti a v tom, ako naša spoločnosť dnes naozaj vyzerá:

Už na začiatku roka, vo februári, sa nám podarilo  dokončiť nové pánske šatne a o týždeň na to aj konferenčnú miestnosť. Priestory pre zamestnancov sa tak zmenili na nepoznanie. Teraz čistotou, funkčnosťou a estetikou zodpovedajú dobe a nárokom.

Vyvrcholením snahy o skultúrnenie a sfunkčnenie sociálneho zázemia zamestnancov sú nové pánske záchody a umyváreň so sprchami, ktoré sme odovzdali do užívania ešte pred prázdninami. Generálkou prešiel zároveň aj kompletný kanalizačný systém, ktorý pri prestavbe podláh odkryl svoj havarijný stav a aj neschopnosť pokryť potreby pripojenia nových sociálnych zariadení…

To som ale skočil v čase. Ešte predtým sme v apríli prestavali montážnu jamu v dielni na hospodárskom dvore. A bol najvyšší čas – nielenže nezodpovedala potrebám pre opravy techniky, ale svojim zlým stavom ohrozovala bezpečnosť pri práci.

Pokračovať v čítaní: Príhovor riaditeľa TSM k novému roku 2017

Ocenenie pre TSM

Dňa 8. októbra sa v hoteli Residence na Donovaloch uskutočnil už 6. ročník odbornej konferencie Samospráva a triedený zber 2015 pod záštitou spoločnosti ENVI-PAK. Súčasťou konferencie bolo aj slávnostné odovzdávanie cien najúspešnejším mestám a obciam v triedení odpadov a ochrane životného prostredia. Dubnica nad Váhom získala hlavnú cenu v súťaži:

Samospráva s najvyššou efektivitou zbernej siete
nad 5000 obyvateľov

ktorú prebral primátor mesta Ing. Jozef Gašparík. Dnes mala slávnosť malú dohru, keď primátor osobne odovzdal ocenenie riaditeľovi TSM Dubnica nad Váhom Ing. Štěrbovi.