Lavička pred OD Máj


Nemusíte mať zrak sokola, aby ste si všimli malú pozornosť, vytvorenú pre Vás z pozostatku smreku, ktorý sme museli začiatkom roka vyrezať. Kúsok invencie a kúsok zmyslu pre recesiu dali vzniknúť lavičke, ktorá iste poteší každého, kto si chce aspoň chvíľku posedieť pred OD Máj, je pre hrajúce sa deti, či návštevníkov susediacej terasy.
Ostáva nám len dúfať, že ľudská zloba, alebo vandalizmus neukončia existenciu lavičky skôr, ako neúprosný zub času ..