Čo a ako triedime v Dubnici nad Váhom – plasty

Spôsob zberu:

Pri bytových domoch sú umiestnené 1100 l kontajnery  žltej farby na zber plastov, vyvážajú sa 1x 10 dní,  v rodinných domoch je vrecový zber  – plasty sa zbierajú do žltých plastových vriec, ktoré sa odvážajú 1x mesačne podľa stanoveného harmonogramu, občania vždy dostanú nové vrecia na výmenu.
plastZozbierané zmiešané plasty sa následne dotrieďujú na triediacej linke na zbernom dvore. Zo zmesi plastov putujúcej na páse sa ručne vyberajú PET fľaše (tie triedime podľa farby a zvlášť vytrieďujeme olejové fľaše), dva druhy fólie, obaly z drogérie (HDPE materiál), jogurtové  a maslové kelímky, plastové misky (PP materiál), tvrdé plasty a penový polystyrén – každý druh plastu má špeciálne samostatné spracovanie. Pracovníci z pásu vyhadzujú i nečistoty, ktoré do plastov nepatria. Roztriedené druhy plastov sa lisujú do balíkov a odvážajú na spracovanie k recyklátorom. Zvyškový odpad z triediacej linky putuje na skládku.

2015_09_30-DSC_6266 Pokračovať v čítaní: Čo a ako triedime v Dubnici nad Váhom – plasty

Čierne skládky 3.

Treťou lokalitou ktorú obľubujú ľudia vyhadzujúci smeti mimo miest na to určených je cesta v intraviláne mesta, ktorá vedie medzi Kočkovským kanálom a diaľnicou.
mapa kanálAj tu sa na tvorbe čiernych skládok podpisuje viac faktorov.
Prvým sú ľudia ktorí sa zbavujú odpadu cielene. Je to najmä rôzny stavebný odpad, staré podlahové krytiny, ale aj výsledok upratovanie nejakej pivnice v podobe veľkej zbierky topánok. Zarážajúce je že si tu spravil smetisko aj nejaký „automechanik“. Nemým svedkom toho je všetko čo tu zanechal: staré pneumatiky, bandasky od oleja, veľké množstvo obalov z rôznych filtrov a autosúčiastok, ako aj dielenského vybavenia.

Pokračovať v čítaní: Čierne skládky 3.