Mestské kompostovisko otvorené

Oznamujeme občanom, že mestské kompostovisko na ulici Športovcov, oproti zimnému štadiónu, je od apríla pre obyvateľov mesta otvorené. V roku 2017 je mestské kompostrovisko v správe TSM Dubnica nad Váhom s.r.o.

Na mestské kompostovisko môžete doviezť a bezplatne odovzdať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad: pokosenú trávu, lístie, konáre a iný zelený bioodpad… Z kompostoviska si môžete bezplatne odobrať kompost na zúrodnenie svojich záhrad.

Pri odovzdávaní odpadu zo zelene sa riaďte pokynmi uvedenými na našej web stránke a pokynmi pracovníka kompostoviska.

Otváracie hodiny mestského kompostoviska:

apríl až september:    pondelok – piatok od 10:00 h do 18:00 h

október až november:    pondelok – piatok od 9:00 h do 17:00 h

sobota: 8:00 – 12:00 h

Obedná prestávka je od 12:00 h do 12:30 h