Nakladanie s odpadmi počas Vianočných sviatkov

Spoločnosť TSM Dubnica nad Váhom s.r.o., oznamuje občanom, že vývoz odpadu počas Vianočných sviatkov bude prebiehať bez obmedzenia, t. j.  dňa 26.12.2022 na 2.Sviatok vianočný a dňa 6.1.2023 na sviatok Troch kráľov.

Žiadame preto občanov, aby neblokovali svojimi zaparkovanými vozidlami počas týchto dní prístup ku kontajnerom, a zároveň pri rodinných domoch sprístupnili a vyložili svoje nádoby na komunálny odpad, aby bolo možné vykonať vývoz odpadu.

Zberný dvor je  v dňoch 24 – 26.12.2022, 31.12.2022 a 6.1.2023 zatvorený.

Ďakujeme za pochopenie.