OZNAM o zatvorení zberného dvora

Oznamujeme občanom, že zberný dvor na Nádražnej ulici 4007 bude z technických príčin dňa 25.11.2022 (t.j.piatok) otvorený do 11,30 hod. 

Ďakujeme za porozumenie.

TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.