OZNAM o zatvorení zberného dvora

Oznamujeme občanom, že zberný dvor na Nádražnej ulici 4007 a mestské kompostovisko na ul. Športovcov bude počas Veľkonočných sviatkov (dňa 29.3.2024 na Veľký piatok, dňa 30.3.2024 na Bielu sobotu, dňa 1.4.2024 na Veľkonočný pondelok)

zatvorený.

Otvoríme opäť v utorok dňa 2.4.2024.

Ďakujeme za porozumenie.
TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., r.s.p.